Väyläopinnot toisen asteen opiskelijoille

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 
Vauhtia väylälle -hankkeen aikana on kehitetty joitakin ammattikorkeakoulun opintoja sellaisiksi, että myös toisen asteen opiskelijoiden on helpompi niitä suorittaa. Samoin on panostettu ohjaukseen sekä verkko-opintojen ja monimuotoisten toteutusten laadintaan, jotta opiskelijoilla on mahdollisuus asuinpaikasta riippumatta tutustua ammattikorkeakouluopintoihin.
 
Keski-Pohjanmaan toisen asteen oppilaitosten (sekä ammatillinen että lukiokoulutus) opiskelijoilla sekä Jokilaakson koulutuskuntayhtymän opiskelijoilla on mahdollisuus keväällä 2017 kuluitta suorittaa avoin ammattikorkeakouluopintoja Centria-ammattikorkeakoulussa (= Centria-amk).  Opinnot voidaan sisällyttää osaksi toisen asteen tutkintoa, mikäli oppilaitos näin päättää, sekä ne hyväksytään osaksi tutkinto-opiskelua, mikäli opiskelija jatkaa opintojaan Centria-ammattikorkeakoulussa. Mikäli opiskelija jatkaa opintojaan jossakin muussa korkeakoulussa, ao. korkeakoulu päättää hyväksiluvusta. Suoritetuista opinnoista voi saada todistuksen, jonka perusteella hyväksilukua voi hakea muusta korkeakoulusta.
 
 Opiskelijan on mahdollista osallistua amk-opiskelijoiden ryhmän mukana lähiopintoina toteutettaviin opintoihin, mikäli se sopii oman oppilaitoksen lukujärjestyksiin. Verkko-opintoina suoritettaviin väyläopintoihin voi osallistua joustavammin etäisyyksistä huolimatta. Liitteenä olevassa dokumentissa ’Centria-ammattikorkeakoulun väyläopinnot toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille’ on kuvattu ensin käytänteet, kuinka lähiopetuksena toteutettaviin väyläopintoihin pääsee mukaan ja toisena käytännöt verkko-opintoina toteutettavien väyläopintojen osalta.
 
Liitteenä väyläopintojen kuvaus Centria-ammattikorkeakoulussa sekä Vauhtia väylälle korkeakouluun -opas, josta löytyy tarkempi kuvaus mallista.
Resurssit: 
Kaikkiin hankkeen aikana kehitettyihin ja toteutettuihin opintoihin ja työpajoihin on määritelty, mitä opintoa ja kuinka monta Centria-ammattikorkeakoulun opintopistettä kyseinen toteutus vastaa. Osa opinnoista on hyväksyttävissä suoraan ammattikorkeakoulun opintojaksoina, kuten avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opintopisteet. Kemian työpajojen osalta taas on määritelty, mitkä opintojakson osat korvautuvat työpajakokonaisuuden tekemisellä. Opiskelijat saavat Centria-ammattikorkeakoulussa suoritetuista opinnoista ja niiden sisällöistä todistuksen, jonka perusteella he voivat hakea AHOTointia myös jatkaessaan opintojaan muussa korkeakoulussa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Liitteessä ’Centria-ammattikorkeakoulun väyläopinnot toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille’ kuvatut käytännöt väyläopintojen suorittamiseen ovat voimassa toistaiseksi Centria-amk:n toiminta-alueen toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
364 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top