NOPO - nivelvaiheen opinto-ohjaaja

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 
Mallissa ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaaja toimii perusopetuksen opinto-ohjaajan toisena kätenä ja lisäresurssina. Toisen asteen opinto-ohjaaja jalkautuu perusopetuksen tueksi ja kulkee niiden opiskelijoiden rinnalle, jotka tarvitsevat esimerkiksi alavalinnoissa enemmän tukea. 
 
NOPOn kohderyhmänä ovat 9.-luokkalaiset. NOPO kulkee peruskoulun opinto-ohjaajan kanssa oppilaiden mukana ja jatkuu tukea nivelvaiheen yli. Tällaisen mallin kautta nousee esille oppilaiden kohdalla myös tuen tarvetta muilla alueilla kuin pelkästään alavalintojen kohdalla. NOPO:n kautta nuoret saavat turvallisen aikuisen, joka auttaa myös kiinnittymään toisen asteen opintoihin. Myös tilanteissa, joissa opiskelija ei jostain syystä saakaan opiskelupaikkaa, NOPO jatkaa hänen rinnallaan kulkemista. Jos tuen tarvetta ei ole, opiskelijat voivat jättäytyä pois tuen piiristä. Tarkoitus on, että asiakkuudet luodaan mahdollisimman aikaisin. 
 
Etsivä nuorisotyö on toiminut kumppanina tapauksissa, joissa nuori ei ole saanut opiskelupaikkaa tai on keskeyttänyt opinnot.

 

Resurssit: 
Yhdellä NOPO:lla on ollut 25 opiskelijaa, joiden rinnalla hän on peruskoulussa kulkenut. Yhteistyö peruskoulun kanssa on tärkeää mallin onnistumisen kannalta.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Kokeilu toteutetaan vuosien 2016–2017 aikana. Kokeilussa mukana olevien oppilaiden tuki kestää 9. luokalta toisen asteen koulutuksen ensimmäiseen syksyyn asti. Tavoitteena on saada käytäntö osaksi kunnan perustoimintoja.
Yhteystiedot: 
Nuorisotakuun projektipäällikkö Timo Kettunen, timo.kettunen@ouka.fi, p. 0447039230, projektityöntekijä Tuija Auvinen p. 0447038321
Liitteet: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
390 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top