Tukitoiminta (OSAO)

Kuvaus: 

Oulun seudun ammattiopistolla tukitoimet käynnistyivät kevään 2016 aikana:

 • Toisen asteen opintoihin eri kulttuurista tuleville opiskelijoille on tarjottu tukea oppipajoissa, henkilökohtaisena ohjauksena luokassa.
 • Tukitoiminta kohdistuu erityisesti ammatillisiin aineisiin, suomen kieleen ja viestintään sekä tieto-ja viestintäteknologian opiskelukäyttöön
 • Tieto-ja viestintäteknologian tukipajat koetaan erittäin tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi
 • Opettajaparitoimintana: Tieto- ja viestintäteknologian (tvt) opettaja on ollut toisen opettajan parina lääkealan tvt-opinnoissa sekä suomen kielen opettaja hoitotyön ja suomen kielen tunneilla ohjaamassa.
 • Tapaamisia opiskelijoiden kanssa on ollut viikoittain. Henkilökohtaisessa ohjauksessa usein toistuva tehtävä on ollut selvittää, mitä opettajan antamassa tehtävässä pitää tehdä.
 • Rästiin jääneitä tehtäviä on työstetty yhdessä opiskelijan kanssa. On hyvä huomioida se, että jos tehtäviä ns."palostelee" pienimmiksi osiksi kokonaisuus hahmottuu paremmin j a niiden hallittavuus paranee.
 • Suomen kielen lisätukea on tarjottu Valma-koulutuksessa oleville kahdelle ryhmälle keväällä 2016 ja syksyllä tuki kohdistuu ammattiaineiden sanaston opiskeluun ja tehtävien avaamiseen
 • Oppipajoissa keskitytään ammatillisten aineiden tukeen 
Resurssit: 
S2-opettaja työpanos, ammattiaineiden opettajan työpanos sekä tieto-ja viestintätekniikan opettajan työpanos
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Tukipajojen ja muiden tukitoimien vaikutus tehostuu kun tuen tukipajojen ja opintopiirien sekä ammattiaineiden opetuksesta vastaava opettajat ja lehtori yhdessä suunnittelevat, työskentelevät ja konsultoivat opetuksesta ja sen toteutuksesta. Opettajaparitoiminnasta on saatu hyviä kokemuksia ja sitä kannattaa hyödyntää paitsi luento-opetuksessa, niin myös simulaatio-tilanteissa. On todettu, että suomen kieli kehittyy huomattavasti niissä tilanteissa joissa kielen opiskelu yhdistetään konkreettiseen toimintaan.
Lisätietoja: 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@osao.fi: Arja Konttajärvi, suomen kielen opettaja; Aulikki Järviluoma, opinto-ohjaaja, amm.erityisopettaja: Katja Kärkkäinen, tieto- ja viestintätekniikan opettaja; Mervi Mäkelä-Lehtola, sosiaalityön lehtori;Sekä OSAO:n ja SDO;n opettajat (kts. opintopiirin ja tukitoiminnan kuvaukset ja yhteystiedot Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla)
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
232 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top