Erillishaku maahanmuuttajille ja romaneille ammattikorkeakoulu opintoihin (Diak)

Kuvaus: 

Hankkeessa on luotu toimintamalli, joka avulla on luotu romaneille ja maahanmuuttajille sujuvampia mahdollisuuksia toteuttaa opiskeluhaaveitaan kohti ammattitutkintoa. Erillishakujen tavoitteena oli luoda kulttuurisensitiivinen, esteetön ja syrjimätön valintakoeprosessi, joka mahdollistaa pääsyn korkeakouluopintoihin.  Hakuinnostuksesta päätellen erillishaulle on ollut alueella tilausta, koska erillishaun kautta hakeneita on ollut jokaisessa haussa hyvin. Hakuja on tehty hankkeen aikana kolmesti; kahdesti sairaanhoitaja koulutukseen ja kerran sosionomi-diakoni koulutukseen. Hakuaika oli samanaikaisesti yhteishakujen kanssa. 2017 erillishaut toteutettin sekä Oulussa että Porissa (Diak).

Hakuvaiheessa hakijoille pidettiin infotilaisuuksia, joissa hakijat saivat lisätietoa hakukohteesta, haun vaiheista sekä valintaprosessista.

Valintakokeessa painotettiin alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia, oppimis- ja työskentelyvalmiuksia sekä suomen kielen taitoa. Kaikki hakijat osallistuivat valintakokeen kaikkiin osioihin. Valintakoe koostui suomen kielen ja matematiikan tehtävistä sekä ryhmäkeskustelusta. Vaadittava taitotaso suomen kielessä oli seuraava: 

 • maahanmuuttajataustaisilla hakijoilla vähintään yleiseurooppalaisen viitekehyksentaitotaso B1 (kaikilla osa-alueilla: tekstin ymmärtäminen, puheen ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen).
 • romanitaustaisilla hakijoilla riittävä kirjallinen suomen kielen taito, joka osoitetaan aineistokokeessa

 

Resurssit: 
S2-lehtori Opinto-ohjaaja Lehtori Opintotoimiston henkilökuntaa
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Ennakoitavissa on, että tämän tyyppisille ratkaisumalleille on jatkossa yhä enemmän tarvetta opiskelupaikkaa hakevien, monikulttuuristuvan asiakaskunnan ja työelämän tarpeiden näkökulmasta. Toimintamallin kehittämistä jatkaa Opin portailla Satakunnassa -hanke (Päätoeuttajana Diak osatoteuttajineen)
Lisätietoja: 
Diak: Maija-Liisa Blomster;maija-liisa.blomster@diak.fi Anu Halonen; anu.halonen@diak.fi
Liitteet: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
238 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top