S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon

Kuvaus: 

Salon kaupungin yläkoulut ja Salon seudun ammattiopisto toteuttavat yhteistyönä kielitaidon arviointia 9. luokan oppilaille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi ja jotka hakevat yhteishaussa Salon seudun ammattiopistoon. Ensisijaisesti siirretään oppilaan suomi toisena kielenä -päättöarviointitietoa. Mikäli arvosana on 8 tai enemmän, ei oppilaalle teetetä testistöä.  Muille maahanmuuttajataustaisille 9. luokan oppilaille yläkoulujen suomi toisen kielenä -opettajat tai erityisopettajat teettävät Suomi hallussa -testistöstä kokeen. Testistöön kuuluu rakennetesti, puheen ja tekstin ymmärtämisen osiot sekä kirjoitelma. Puheen ymmärtämisen testi ja rakennetesti arvioidaan yläkouluissa, tekstin ymmärtäminen ja kirjoitelma ammattiopistossa. Arviointitiedot kootaan ammattiopistossa. Testi tehdään maaliskuun loppuun mennessä. Jos testin kokonaisarvio ylittää arviointiasteikossa B1-rajan, opiskelijaa ei kutsuta enää Salon seudun ammattiopiston järjestämään kielikokeeseen. 

Suomen kielen arviointilomake löytyy Maahanmuuttajanuorten Vaskooli -hankkeen Hyvät Käytännöt -julkaisun sivulta 6

Resurssit: 
Testien tekemiseen ja arviointiin on varattava aikaa yläkouluissa ja ammattiopistossa. Nivelvaiheessa tehtävä kielitaidon arviointiin liittyvä yhteistyö.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
käytäntö onkäytössä Salon seudun ammattiopistossa.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
597 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top