Valmentava opettajuus - valmennusmalli

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Valmentavan opettajuuden valmennusmallin tavoitteena on kehittää oppilaitoksen toimintakulttuuria kohti osallistavuutta, yhteisöllisyyttä ja tiimioppimista.  Keskeistä toimintamallin kehittämisessä on ollut opettajan ohjauksellisen ja valmentavan otteen lisääminen, luokan/ryhmän yhteisöllisyyden ja yhteisvastuullisuuden edistäminen sekä nuoren identiteetin ja kasvun tukeminen. Keskeistä toimintamallissa on koko työyhteisön opettajien ohjauksellisen ja valmentavan otteen kehittyminen ja yhteisten osallistavien toimintamallien kehittäminen,  jotka  tukevat ja edistävät  luokan/ryhmän yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuullisuutta.

Vuoden kestävä valmennus alkaa nykytilan kartoituksella, jossa yhteistyössä  valmentajien ja työyhteisön esimiesten kanssa suunnitellaan valmennuksen aikataulu, käytettävissä olevat resurssit ja kokonaistavoiteet. Valmennus pohjautuu yksilön ja organisaation tiimioppimiseen. Valmennus alkaa ja päättyy intensiiviseen vuorokauden  mittaseen kertaan. Näiden välissä on kolme - neljä (3-4) yhden työpäivän mittaista valmennuskertaa. Jokaisen kerran toiminta suunnitellaan prosessin etenemistilanteen mukaan. Valmennuskerrat toteutetaan erilaisia valmentajan työkaluja hyödyntäen ja valmennuskertojen välillä opettajat vievät  niitä käytäntöön. Kokemuksia jaetaan ja kehitetään yhdessä opiskelijoiden kanssa.  Valmennuskertojen rinnalla toteutetaan ns. solutoimintaa, jossa mukana on myös ns. kokemusasiantuntijoita ts. tiimioppimisen mallissa jo opiskelevia opiskelijoita.

Resurssit: 
Opettajien valmennuspäiviin käytetty aika, jos valmennuspäiviä 6 ja yhtä päivää kohden käytössä 8 h, yhteensä 48h Oman työn suunnittelu ja valmistelu kuuluu työaikaan, ei lisäresurssi tarvetta. Valmennuksen suunnittelu: Kohdeorganisaatio 2-3 henkilölle kullekin 6x2 h sekä valmentajalle 6x2 h Valmentajalle valmennnuspäivien suunnitteluun, toteutukseen ja dokumentointiin 72 h
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Opiskelijoiden mukaan ottaminen ja hyödyntäminen vielä vahvemmin.
Yhteystiedot: 
Tarja Tittonen, tarja.tittonen@tamk.fi
Lisätietoja: 
Valmentava opettajuus- valmennusmallista julkaistaan artikkeli elokuussa 2017 Tamk Journalissa. http://tamkjournal.tamk.fi/
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
125 users have voted, including you.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top