Yliopistokursseja toiselle asteelle

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 
Neljän yhteistyölukion kanssa pilotoitu yliopistokursseja lukioisille lukuvuonna 2016-2017. Tarjonnassa oli yhteensä 8 kurssia, joista 4 toteutui. Opiskelijoilta ja yhteistyökumppaneilta saadun palautteen perusteella kursseja suunniteltiin ja kehitettiin seuraaville vuosille. Toisena vuotena tarjolla neljä kurssia tarjolla kaikille alueen toisen asteen opiskelijoille. Kurssit ovat opiskelijoille ilmaisia, maksut hoidetaan oppilaitosten välillä. 
 
 
Kurssit lukuvuonna 2017-2018:
 • kasvatustiede (2+3op) JY
 • psykologia (5op) JY
 • oikeustiede (2op) TY
 • solubiologia (3op) TY
Resurssit: 
- järjestävä oppilaitos järjestää opetuksen ja kursseista aiheutuvat maksut (avoin yliopisto, ryhmänohjaus, opetus) - oppilaitokset maksavat kursseista alueen yhteistyöverkostossa sovitun kurssimaksun
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Koordinoiva oppilaitos hoitaa myös jatkossa vuosittain kurssien koordinoimisen ja järjestämisen. Tämä ylläpitää myös yhteistyö alueen oppilaitosten välillä.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
90 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top