Verkko-opintokokonaisuudet ammatillisen opiskelijan siirtymävaiheeseen

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

WinNovassa on kehitetty opiskelijan siirtymävaiheen tueksi sekä Valma-koulutuksen käyttöön verkko-opintokokonaisuuksia. Verkko-opintokokonaisuudet on toteutettu Moodle-oppimisalustalle ja ne sisältävät aineistoihin perehtymistä, testejä, keskustelua muiden opiskelijoiden kanssa sekä palautettavia tehtäviä. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin opintokokonaisuus valittiin yhdeksi toteutettavaksi sisällöksi, sillä asiakaspalvelun ja markkinoinnin perustaitoja tarvitaan lähes kaikissa työtehtävissä. Opintokokonaisuus toteutettiin hyödyntäen Moodle-verkko-oppimisalustaa.

Liitteenä oleva toimintamallin kuvaus sisältää tarkan kuvauksen asiakaspalvelun ja markkinoinnin perusteet -verkko-opintokokonaisuudesta.  

Resurssit: 
Opintokokonaisuuksien suorittaminen vaatii opetus- ja ohjausresurssin, josta on sovittava, jotta opintokokonaisuuksiin osallistuvat opiskelijat saavat tarvitsemansa ohjauksen ja heidän suorituksensa arvioidaan sekä he saavat henkilökohtaista palautetta opintokokonaisuuden suorittamisen eri vaiheissa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Verkko-opintokokonaisuudet ovat WinNovassa kaikkien opettajien/opiskelijoiden käytettävissä Moodle-oppimisalustalla. Moodleen voivat kirjautua ja opintokokonaisuuksiin rekisteröityä myös WinNovan ulkopuoliset henkilöt, joten opintokokonaisuus muistuttaa mm. AAVA-hankkeessa kehitettäviä avoimia ammatillisia opintoja. Toimintamalli eli verkko-opintokokonaisuuksien hyödyntäminen siirtymävaiheessa on siirrettävissä muille ammatillisen koulutuksen järjestäjille.
Yhteystiedot: 
WinNova, SISU-hankkeen projektikoordinaattori Jonna Malmivuori, p. 044 455 8170, jonna.malmivuori(at)winnova.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
92 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top