Teema 4: Multimodaalinen ePortfolio

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

MUePO on prototyyppi ja toimintamalli osaamisen osoittamiselle ja multimodaalisen portfolion rakentamiselle.

MUePO-malli opiskelijan ohjaamisesta ePortfolion rakentamisessa.

Lähtötilanteen kartoitus. Haastatellaan opiskelijaa hänen oppimiskokemuksista, haasteista ja työllistymisunelmista. Opiskelijalla on luki-oppimisvaikeuksia ja erityisesti vaikeuksia jäsentää kokonaisuuksia. Opiskelijan kanssa käydään läpi hänen parhaita oppimiskokemuksia ja hänen tapojaan oppia asioita parhaiten. Esimerkiksi onko opiskelija hyödyntänyt miellekarttoja, tärkeiden sanojen listoja jne. Kartoitetaan hänen opiskelutapojaan. Samalla peilataan keskeisimpiä oppimishaasteita avustavan digitaaliteknologian tarjoamien mahdollisuuksien kautta.

Hyödynnetään avustavan teknologian tarjoamat mahdollisuudet. Tarvittaessa ohjataan opiskelijaa avustavan teknologian hyödyntämiseen ja multimodaalisten vaihtoehtojen käyttämiseen oppimistuotosten tekemisessä.

Luodaan ePortfoliolle toimiva rakenne suhteessa työllistymisunelmiin. Opiskelijan työllistymisunelmien pohjalta ohjataan opiskelijaa jäsentämään toimiva rakenne ePortfoliolle. Tärkeimpänä tavoitteena on mahdollistaa työllistymisunelman toteutuminen. Tämän jälkeen jäsennellään opiskelijan parhaista tuotoksista toteutuneiden opintojaksojen osalta sisältöä ePortfolioon. Samalla luodaan ennakoivasti paikat seuraavista opintojaksoista tuleville oppimistuotoksille.

Resurssit: 
Tarkentuu hankkeen aikana.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Tarkentuu hankkeen aikana.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
62 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top