Opiskelijakunnan hallituksen vuosisuunnitelma /toimintakertomus

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 
Opiskelijakunnan hallituksen toiminnan suunnittelu ja toimintakertomuksen kokoaminen ovat olleet opiskelijoille iso haaste. Käytössä on ollut erilaisia kirjoittamiseen perustuvia tapoja, joiden konkretisoiminen ei ole toteutunut riittävästi. Hallitustoimijoiden palaute käynnisti ideoinnin yksinkertaisen mallin kehittämiseksi. 
 
Tuloksena syntyi malli, joka toimii sekä toiminnan suunnittelun, että toimintakertomuksen kokoamisen välineenä. Sähköinen mallipohja on tallennettu opiskelijakunnan työtilaan oppilaitoksen Intraan. 
 
Opiskelijakuntatoiminnan ohjeessa on määritelty hallitustentehtävät. Sovitut tehtävät määrittelevät vuosittaiset hallitustoiminnan teemat ja tavoitteet. Toiminnan konkretisointi tapahtuu toiminnan vuosikellon avulla. Kevätlukukauden aikana opiskelijakunnan hallitus tekee (lukuvuoden toiminnan huomioiden) vuosisuunnitelman, jossa määrittelee toiminnan isot otsikot neljännesvuosittain. Tavoitteena on, että syyslukukausi sisältää yhteisen työn organisointiin ja valmentautumiseen liittyvää toimintaa ja tekemistä.  Kevätkaudella painotuksena on yhteisöllisen työn ideointi ja toteutus, toiminnan arviointi ja seuraavan lukuvuoden suunnittelu. 
 
Suunnittelun otsikot pyritään muotoilemaan tavoitteellisiksi ja mahdollisimman konkreettisiksi. Toimintakertomus rakentuu samaan pohjaan. Toteutunut työ dokumentoidaan samojen otsikkojen alle ja mahdolliset poikkeamat kirjoitetaan auki erikseen. Tarvittaessa käytetään lisäselvityslomaketta (Word-lomake, jossa toiminnan otsikot avataan ranskalaisin viivoin). Toiminnan arviointi liitetään asiakirjan loppuun riippuen tietenkin arviointitavasta.
 
Resurssit: 
Toimintasuunnitelma/toimintakertomus edellyttää opiskelijoiden perehdyttämistä asiaan. Perehdyttäminen tapahtuu normaalin toimintaan osoitetun ohjausresurssin puitteissa. Suunnittelu ja arviointi ovat opiskelijakuntatoiminnan tehtäviin kuuluvia rutiineja, joten erillistä resurssia ei tarvita.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Suunnittelun malli on otettu käyttöön kaikissa toimipaikkojen opiskelijakunnan hallituksissa ja koulutuksen- järjestäjätasoisessa opiskelijakunnan hallituksessa. Se on arjen työkalu, jonka käyttöönotto ja juurruttaminen perustuvat mallin yksinkertaisuuteen ja helppouteen. Kehittämistä voidaan arvioida tilanteessa, jossa käyttöön saadaan uusia sovelluksia tai teknisiä ratkaisuja.
Yhteystiedot: 
Riitta Hirsikoski puh. 040 1994395 riitta.hirsikoski@sataedu.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
67 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top