Opiskelija- ja tutor-toiminnan markkinointia

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 
Teimme audi-opiskelijoiden kanssa videoita tutor- ja opiskelijakuntatoiminnasta. Videoiden tavoitteena on esitellä toimintaa opiskelijalähtöisesti. Opiskelijat saivat itsenäisesti toteuttaa videontekoprosessin. Tutor- ja opiskelijakuntatoiminnasta vastaavat ohjaajat pyysivät haastateltavat opiskelijat mukaan kuvaukseen ja sopivat kuvausajan, opiskelijat laativat kysymykset ja kuvasivat sekä editoivat videon. 
 
Teimme myös tutor- ja opiskelijakuntaoppaat. Joiden tarkoituksena on kuvata toimintaa ja osallistumista.
Tutor- ja opiskelijakuntatoiminnasta vastaavat ohjaajat osallistuivat oppaiden tekemiseen
Resurssit: 
Videoiden tekeminen ei maksanut mitään, koska opiskelijat tekivät ne itse. Oppaiden työstämiseen meni noin 30 h eri toimijoiden työaikaa. Päivitämme oppaat myös aikuiskoulutuksen toimijoiden kanssa ja tähän menee noin 3 tuntia heidän kouluttajien työaikaa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Materiaalit ovat osa toimintaa ja niiden päivittäminen osa työntekijöiden työaikaa.
Yhteystiedot: 
KPEDU/anne.etelaaho@kpedu.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
83 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top