Opiskelija- ja tutortoiminnan markkinointia

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 
Suunnittelimme opiskelijakunnan hallituksen aikataulun ja toimintatavan oppimisympäristöihin tutustumiseen Pkky:n eri oppilaitoksissa. Oppilaitoksen tai yksikön opiskelijakunnan edustajat kierrättivät yhteisen opiskelijakunnan hallituksen edustajia oppilaitoksissa. Oppilaitoksen henkilökunta, yleensä rehtori, koulutusjohtaja tai –päällikkö esitteli aluksi tiloihin liittyviä suunnitelmia ja käyttötarkoituksia. Joensuun Peltolan kampuksella, Outokummussa sekä Pielisen karjalan oppilaitoksissa käytettiin myös konsulttiyhtiö Haahtelan palveluksia, kun suunnitelmia tehtiin opiskelijoista, opettajista ja johtajista muodostetuissa työryhmissä. 
 
Opiskelijat ovat olleet positiivisesti yllättyneitä tilojen laadusta ja käytettävyydestä. Kritiikkiä on tullut osallistumismahdollisuuksien vähyydestä tilamuutosten suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Oppimisympäristöjen kartoittamisprosessia on pidetty hyödyllisenä ja niissä on saatu ideoita oman kampuksen kehittämiseen. Kokonaisuudesta tehtävän raportin kokoaminen on vielä kesken, mutta se toteuteaan excel-taulukkona, johon kootaan huomiot kaikista oppilaitoksista ja niiden kampusista. Taulukon muodostamisessa hyödynnetään SAKU ry:n tuottamia materiaaleja hyvin voivan oppimisympäristö arvioimiseksi.
Resurssit: 
Matkakustannuksiin lähinnä autojen vuokriin. Opiskelijakunnan ohjaajan tuntiresurssi suunnitteluun ja ohjaukseen. Konsultin palkkiot tarvittaessa. (Isot tilamuutokset, jotka vaikuttavat suuriin opiskelijamääriin.)
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toiminta tulee jäämään säännöllisesti toteutettavaksi opiskelijakunnan hallituksissa.
Yhteystiedot: 
PKKY/janne.lilja@pkky.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
89 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top