Alumnitoiminta

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 
Suunnittelimme opiskelijakunnan hallituksen kanssa alumnitoiminnan järjestämisen periaatteet Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Toiminnan keskeisiksi periaatteiksi määriteltiin vapaaehtoisuus, yhteistyö ja avoimuus.
 
Alumniverkosto kootaan yhteistyössä opettajien, työelämän ja uraohjaajien kanssa. Opettajille suunnattiin Webropol-kysely, jonka perusteella voitiin todeta, että alumnitoiminta nähdään tarpeelliseksi, valmistuneita opiskelijoita käytetään epäsäännöllisesti apuna opetuksessa ja ohjauksessa ja opettajien rooli alumniverkoston kokoamisessa nähdään keskeisenä. Kyselyn avulla saatiin noin sadan, alumniksi sopivan opiskelijan nimi.
 
Toimintaa suunnitellaan, järjestetään ja kehitetään yhdessä uraohjaajien, opettajien, johdon ja työelämän kanssa. Keskeisenä tavoitteena on, että alumnit ja heidän työnantajansa saavat mahdollisuuden osallistua ammatillisen koulutuksen kehittämiseen sekä heille tarpeellisiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Koulutuksen järjestäjä tarjoaa myös alustan verkostotyöskentelyyn työelämässä tarvittavan osaamisen kehittämiseksi.
 
Verkostoa hallinnoidaan aluksi suljetun Facebook-ryhmän avulla, jossa kokeillaan ja löydetään toimivia tapoja viestiä ideoista ja toiminnasta. Opiskelijoista koottava mediatiimi vastaa sivuston ylläpidosta. Uraohjaajat ovat koonneet videoita www.ammattiura.fi –sivustolle Pkky:stä valmistuneista opiskelijoista. Entisiä opiskelijoita on hankkeessa kutsuttu kertomaan opiskelijoille kokemuksista työelämässä ja opiskeluajasta.
 
Resurssit: 
Videoiden tekemiseen käytettiin ostopalveluita. Uraohjaajien tuntiresurssi on ollut n. 100h/ohjaaja puolen vuoden aikana. Toiminnan koordinointiin ja opiskelijoiden ohjaamiseen on mennyt n. 80h.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toimintaa on juurrutettu kutsumalla entisiä opiskelijoita kertomaan työelämästä ja omista opiskelukokemuksista. Opiskelijakunnan hallitus ja uraohjaajat ovat tiiviisti kehittämässä toimintaa.
Yhteystiedot: 
PKKY/janne.lilja@pkky.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
93 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top