Hyvinvointitapahtuma

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa 11.1.2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 
 • 2 -päiväinen tapahtuma, 1. päivän illalla päivän teemaan liittyvä ilta kotiväelle
 • järjestetty v. 2009 alkaen vuosittain syys-lokakuussa
 • tavoitteena on aktivoida ammattiin opiskelevat nuoret huolehtimaan omasta terveydestään ja edistämään omaa terveyttään sekä tiedottaa nuorille terveyden edistämiseen panostamisen eduista
 • suunnittelun lähtökohtana kouluterveyskyselyn tulokset
 • kohderyhmä: 2. vuosikurssin opiskelijat
 • toiminnallinen tapahtuma, jonka aikana opiskelijaryhmät kiertävät eri toimintapisteissä 

Opiskelijan osallisuus: Järjestämiseen osallistuneet opiskelijat ovat olleet mukana myös suunnittelemassa tapahtumaa. Tätä ollaan myös lisäämässä, esim. nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelijoiden osalta --> tapahtuman järjestäminen, projektiopinnot

Tapahtumaan osallistui 650-750 opiskelijaa, sen toteuttamiseen osallistui 40-55 opiskelijaa

Yhteistyötahot:

 • liikuntaneuvojaopiskelijat, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelijat, suun- ja hampaiden hoidon opiskelijat, kokki-opiskelijat, ensihoidon opiskelijat, mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön opiskelijat, terveydenhoitaja -opiskelijat
 • Etsivä nuorisotyö, Lapin aluehallintovirasto, Rovaniemen kaupunki, Lapin nuorten päihde- ja huumeklinikka ROMPPU, Terveys ry, Napapiirin Hengitysyhdistys ry, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus; rytmipyörä, Puolustusvoimat, Lapin Letka, Rovalan nuoret ry., Rovaniemen seurakunta, Lapin ammattiopisto, Lapin Urheiluopisto, Lapin matkailuopisto, Poliisi, SPR
 • RKK:N hankkeet: Lapin Letka, Läpsy

 

Resurssit: 
Työntekijäresurssit: opot, kuraattorit, erityisopettajat - virka-aikaa: toteutus 2 pv + kokoukset 8 -10 t, ulkopuoliset yhteistyökumppanit: 2 pv toteutus + 2*½ pv valmistelu + purku, suunnittelu- ja arviointikokoukset 8 -10 t, koordinaattorit; n. 3 viikon työpanos 2 henkilölle, ryhmänohjaajat oman opiskelijaryhmänsä kanssa 2-3 t. Työaikaresurssit: virka-aikaa (opot, kuraattorit, erityisopettajat), koordinaattorit; n. 3 viikon työpanos 2 henkilölle (yhteisesti jaettavat kustannukset). Taloudelliset resurssit: Kaikki kulut yhteensä n. 5500 €.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Tapahtuma on järjestetty v. 2009 alkaen vuosittain syys-lokakuussa osana hyvinvointivirtaa-viikkoa.
Yhteystiedot: 
Tapahtuman on toteuttanut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tulosalueet yhteistyössä ulkopuolisten toimijoiden kanssa (3. sektori, julkiset palv.tuottajat). Liikunnanohjaaja Jarkko Komulainen jarkko.komulainen@santasport.fi 020-798 4262
Lisätietoja: 
Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu kaikille – osallisuuden vahvistaminen haaste
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
692 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top