Hyvinvointitapahtuma

Kuvaus: 
 • 2 -päiväinen tapahtuma, 1. päivän illalla päivän teemaan liittyvä ilta kotiväelle
 • järjestetty v. 2009 alkaen vuosittain syys-lokakuussa
 • tavoitteena on aktivoida ammattiin opiskelevat nuoret huolehtimaan omasta terveydestään ja edistämään omaa terveyttään sekä tiedottaa nuorille terveyden edistämiseen panostamisen eduista
 • suunnittelun lähtökohtana kouluterveyskyselyn tulokset
 • kohderyhmä: 2. vuosikurssin opiskelijat
 • toiminnallinen tapahtuma, jonka aikana opiskelijaryhmät kiertävät eri toimintapisteissä 

Opiskelijan osallisuus: Järjestämiseen osallistuneet opiskelijat ovat olleet mukana myös suunnittelemassa tapahtumaa. Tätä ollaan myös lisäämässä, esim. nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelijoiden osalta --> tapahtuman järjestäminen, projektiopinnot

Tapahtumaan osallistui 650-750 opiskelijaa, sen toteuttamiseen osallistui 40-55 opiskelijaa

Yhteistyötahot:

 • liikuntaneuvojaopiskelijat, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelijat, suun- ja hampaiden hoidon opiskelijat, kokki-opiskelijat, ensihoidon opiskelijat, mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön opiskelijat, terveydenhoitaja -opiskelijat
 • Etsivä nuorisotyö, Lapin aluehallintovirasto, Rovaniemen kaupunki, Lapin nuorten päihde- ja huumeklinikka ROMPPU, Terveys ry, Napapiirin Hengitysyhdistys ry, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus; rytmipyörä, Puolustusvoimat, Lapin Letka, Rovalan nuoret ry., Rovaniemen seurakunta, Lapin ammattiopisto, Lapin Urheiluopisto, Lapin matkailuopisto, Poliisi, SPR
 • RKK:N hankkeet: Lapin Letka, Läpsy

 

Resurssit: 
Työntekijäresurssit: opot, kuraattorit, erityisopettajat - virka-aikaa: toteutus 2 pv + kokoukset 8 -10 t, ulkopuoliset yhteistyökumppanit: 2 pv toteutus + 2*½ pv valmistelu + purku, suunnittelu- ja arviointikokoukset 8 -10 t, koordinaattorit; n. 3 viikon työpanos 2 henkilölle, ryhmänohjaajat oman opiskelijaryhmänsä kanssa 2-3 t. Työaikaresurssit: virka-aikaa (opot, kuraattorit, erityisopettajat), koordinaattorit; n. 3 viikon työpanos 2 henkilölle (yhteisesti jaettavat kustannukset). Taloudelliset resurssit: Kaikki kulut yhteensä n. 5500 €.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Tapahtuma on järjestetty v. 2009 alkaen vuosittain syys-lokakuussa osana hyvinvointivirtaa-viikkoa.
Yhteystiedot: 
Tapahtuman on toteuttanut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tulosalueet yhteistyössä ulkopuolisten toimijoiden kanssa (3. sektori, julkiset palv.tuottajat). Liikunnanohjaaja Jarkko Komulainen jarkko.komulainen@santasport.fi 020-798 4262
Lisätietoja: 
Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu kaikille – osallisuuden vahvistaminen haaste
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
690 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top