Ohjaava opettajuus

Kuvaus: 

Osaamisperusteisuus ja opiskelijan henkilökohtaiset, joustavat opintosuunnitelmat sekä työpaikoilla tapahtuvan oppimisen sujuvuus edellyttävät opettajalta ohjaavaa opettajuutta. Ohjaava opettajuus vaatii opettajalta monipuolista pedagogiikkaa- kykyä yhteisopettajuuteen, tiimiopettajuuteen ja ohjaustaitoihin. Ohjaava opettaja toimii enemmän vuorovaikutuksen ja oppimisen organisoijana kuin tiedon välittäjänä.

Taitava-hankkeessa on Sedussa kehittäjäopettajien kanssa paneuduttu ohjaavan opettajuuden käsitteisiin ja siihen, miten jokainen voisi parhaiten toteuttaa yhteisöllistä opettajuutta omassa opetustyössään esim. projektioppimisen, yhteisopettajuuden tai tiimiopettajuuden tavoilla.

Pilotointien tueksi on syntynyt Ohjaavan opettajuuden mallinne sekä kuvaus Projektioppimisen vaiheet.

Resurssit: 
-
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Käytössä
Yhteystiedot: 
Riitta Tuokko, koulutuskeskus SEDU Taitava-hanke, projektikoordinaattori riitta.tuokko@sedu.fi 040 868 0863
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
59 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top