Ihana päivä

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa 11.1.2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 
Päivän nimi: Ihana päivä, toisen kerran toteutettuna Uusi Ihana Päivä eli UIP!
 
Koko oppilaitosta infottiin tulevasta päivästä ajoissa, jotta opet suunnittelisivat päivän tunnit niin että opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua päivään. Päivä alkoi kello 9:00 ja kesti 14:00 saakka. Koululla oli monenlaisia rasteja mm. rentoutusta, zumbaa, lautapeliä, saappaan heittoa, limboa, liikuntaväline testausta, sählyä, niskahartiajumppa, improrasti, koruaskartelurasti. Opiskelijoille jaettiin rastipassit ja niihin piti kerätä 5 leimaa eri rasteilta, rastit sai valita vapaasti. Aikataulutimme päivää hieman, jotta rasteille ei tulisi hirveää ruuhkaa ja mahdollisimman moni saisi osallistua sille rastille mihin halusi, jotkut rastit pyörivät nonstop ja jotkut, esim. rentoutus, zumba oli aikataulutettu. Päivän lopuksi, kun palautti rastipassin ruokalaan, niin sai mehun ja laskiaispullan (toteutus oli siis helmikuussa) ja passin palauttaneiden kesken arvottiin joitain tuotepalkintoja. 
 
Opiskelijan osallisuus: Olivat mukana suunnittelussa ja tapahtuman toteuttamisessa. Tapahtumaan osallistui arviolta 650 opiskelijaa. Tapahtumaa oli toteuttamassa 30 opiskelijaa.
 
Yhteistyötahot: Metropolia ammattikorkeakoulun terveydenhoitaja opiskelijat.

 
Resurssit: 
Suunnittelussa mukana oli opiskelijoita, hyvinvointityöryhmän jäseniä ja pari opettajaa. Varsinaisen päivän toteutuksessa oli samaa porukkaa ja opiskelijoilla oli myös pari rastia + heistä osa toimi koulun sisällä oppaina ja rasteille heittäjinä. Metropolia ammattikorkeakoulusta oli pari opiskelijaa mukana. Kokoustimme asianteemalta noin 6-7 kertaa ja jaoimme hommia. Opiskelijat tekivät paljon mm. passit ja mainokset Kyllä tämmöisen tapahtuman järjestämiseen saa uppomaan useamman tunnin. Taloudellisia kuluja ei juurikaan tullut, palkinnot olivat lahjoitustuotteita ja tapahtuma toteutettiin omin työntekijävoimin + opiskelijat. Rasteilla käytettiin jo olemassa olevia tarvikkeita, paitsi leimasimet käytiin ostamassa Tiimarista. Lounaat ja kahvit näytteilleasettajille 150 e.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Hyvä suunnittelu ja se että jokainen toteuttaja tietää mitä itse tekee ja missä ja monelta. Samoin pitää tietää mitä muulla talossa tapahtuu. INFO!!
Yhteystiedot: 
Marika Lius, Marika.Lius@edu.hel.fi Stadin ammattiopisto
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
700 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top