Opintojen sisällön/opintovaatimusten avaaminen opiskelijoille AMK:n toimesta

Kuvaus: 

Opintojen sisällön/opintovaatimusten avaaminen opiskelijoille AMK:n toimesta

Tarve, johon hyvä käytäntö vastaa:

Opiskelija tietää mitä opinnot sisältävät ja saa käsityksen siitä, mitä hän jo osaa ja mitä hänen pitää vielä oppia (ohjauksellinen tarve).

Ratkaisu; tarpeiden muuntaminen tavoitteiksi, ratkaisujen kehittäminen:

Opettaja tulee kertomaan opinnoista ja opiskelijaa ohjataan opiskelemaan puuttuvia tietoja/taitoja (esim. AMK+ näyttöä varten).

Tulokset; kokeilut ja arvioinnit:

Opiskelijat opiskelevat opintoja ja opinnot sekä AMK:ssa ja AMO:ssa etenevät.

Pysyvyys ja siirrettävyys; käytännöksi vakiinnuttaminen ja malliksi yleistäminen:

Yhteistyön jatkuvuus AMK:n, ammattiopiston ja opettajien välillä. Ohjauksellisen tahon (opinto-ohjaus) mukanaolo tärkeää.

Onnistumiseen vaikuttavat tekijät ja esiin nousseet haasteet:

Asenne ja halu tehdä yhteistyötä vaikuttavat onnistumiseen, toisaalta asenne ja aikaresurssit tuovat haasteita.

 

Resurssit: 
Henkilöstöresurssit, aikaresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Esitetty toimintatapa on lähtökohta jatkoväylä-opinnoille.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Elina Ikonen, Jatkoväylä –hanke Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, piia-elina.ikonen@xamk.fi 040- 6712 794
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
33 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top