Opetussuunnitelmien vertaaminen

Kuvaus: 

Opetussuunnitelmien vertaaminen (lähtökohta väylälle)

Tarve, johon hyvä käytäntö vastaa:

- AHOT-käytänteisiin ja pohja Väylä-opintojen suunnitteluun ja rakentamiseen

- HOKS-prosesseihin amiksessa

 

Ratkaisu; tarpeiden muuntaminen tavoitteiksi, ratkaisujen kehittäminen:
 
- Tavoite: väylä-opintojen rakenne
- Sujuva väylä-polku
 Molemminpuolinen sitoutuminen (amk, ammattiopisto, opiskelija, johto)
 
Tulokset; kokeilut ja arvioinnit:
 
- Kokeiluiden kautta opinnot vakiintuivat tietyiksi
- Ryhmänä opiskelijoiden eteneminen parempaa kuin yksilöinä esim. verkossa
 
Pysyvyys ja siirrettävyys; käytännöksi vakiinnuttaminen ja malliksi yleistäminen:
 
- Sovittu malli luotu, seurausta ja päivittäminen, esim. OPS-muutokset
- Prosessi olisi hyvä aukikirjoittaa (pysyvyys/vakiinnuttaminen)
 
 
Onnistumiseen vaikuttavat tekijät ja esiin nousseet haasteet:
 
- Yhteinen tahtotila ja sitoutuminen
- Resurssit (aika ja raha)
- Onnistunut opiskelijavalinta
- Uudet OPSit; saako tehdä ylimääräistä esim. kaksoistutkinnossa?
- Maantieteelliset etäisyydet (oppilaitosten välillä)
 
Resurssit: 
Aikaresurssit, talousresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Esitetty toimintatapa on lähtökohta jatkoväylä-opinnoille.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Elina Ikonen, Jatkoväylä –hanke Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, piia-elina.ikonen@xamk.fi 040- 6712 794
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
24 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top