Tiedottaminen: selkeät/ajantasaiset www-sivut

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 
Tiedottaminen, selkeät/ajantasaiset www-sivut
- Myös infot, ac +nauhoitus > mahdollisuus katsoa jälkikäteen uudelleen
 
 
Tarve, johon hyvä käytäntö vastaa:
 
Ohjaus- ja tiedotustarve, koottu tieto yksillä nettisivuilla
 
Ratkaisu; tarpeiden muuntaminen tavoitteiksi, ratkaisujen kehittäminen:
 
Tavoittaa kohderyhmä (opiskelijat, opettajat, opot jne.)
- Tiedottaa: ohjeet/toimintamallit, opintotarjonta, ilmoittautuminen
- Koota tieto yhteen paikkaan > mahd. monella käyttömahd.
 
Tulokset; kokeilut ja arvioinnit:
 
Käytössä olevat sivut, ohjauksen välineenä, tiedottaminen
 
Pysyvyys ja siirrettävyys; käytännöksi vakiinnuttaminen ja malliksi yleistäminen:
 
Siirrettävissä, myös muualla esim. Centriassa omat sivut
 
Onnistumiseen vaikuttavat tekijät ja esiin nousseet haasteet:
 
- Päivitystarve > tiedon ajantasaisuus tärkeää
- Väyläkoordinaattori sivuston ylläpitäjänä
Resurssit: 
henkilöresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Päivitystarve > tiedon ajantasaisuus tärkeää
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Elina Ikonen, Jatkoväylä –hanke Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, piia-elina.ikonen@xamk.fi 040- 6712 794
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
54 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top