Tiedottaminen: selkeät/ajantasaiset www-sivut

Kuvaus: 
Tiedottaminen, selkeät/ajantasaiset www-sivut
- Myös infot, ac +nauhoitus > mahdollisuus katsoa jälkikäteen uudelleen
 
 
Tarve, johon hyvä käytäntö vastaa:
 
Ohjaus- ja tiedotustarve, koottu tieto yksillä nettisivuilla
 
Ratkaisu; tarpeiden muuntaminen tavoitteiksi, ratkaisujen kehittäminen:
 
Tavoittaa kohderyhmä (opiskelijat, opettajat, opot jne.)
- Tiedottaa: ohjeet/toimintamallit, opintotarjonta, ilmoittautuminen
- Koota tieto yhteen paikkaan > mahd. monella käyttömahd.
 
Tulokset; kokeilut ja arvioinnit:
 
Käytössä olevat sivut, ohjauksen välineenä, tiedottaminen
 
Pysyvyys ja siirrettävyys; käytännöksi vakiinnuttaminen ja malliksi yleistäminen:
 
Siirrettävissä, myös muualla esim. Centriassa omat sivut
 
Onnistumiseen vaikuttavat tekijät ja esiin nousseet haasteet:
 
- Päivitystarve > tiedon ajantasaisuus tärkeää
- Väyläkoordinaattori sivuston ylläpitäjänä
Resurssit: 
henkilöresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Päivitystarve > tiedon ajantasaisuus tärkeää
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Elina Ikonen, Jatkoväylä –hanke Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, piia-elina.ikonen@xamk.fi 040- 6712 794
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
37 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top