Jatkoväylä nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnosta sosionomiopintoihin

Kuvaus: 

Jatkoväylä nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnosta sosionomiopintoihin. 1. puolen vuoden opinnot (amk) / nuvan viimeinen puoli vuotta (30 op)

 

Tarve, johon hyvä käytäntö vastaa:

- opintoajan lyhentäminen

- opiskelijalle yksi hakuväylä lisää

 

Ratkaisu; tarpeiden muuntaminen tavoitteiksi, ratkaisujen kehittäminen:

Ammatillisten opintojen aikataulutus siten, että siirtyminen amk-opintoihin onnistuu (valinnainen tutkinnon osa opintojen lopussa)

 

Tulokset; kokeilut ja arvioinnit:
 
Kevätlukukaudella 2018 aloittanut yksi opiskelija, kokemuksia odotellaan
 
 
Pysyvyys ja siirrettävyys; käytännöksi vakiinnuttaminen ja malliksi yleistäminen:
 
Pysyvä, siirrettävissä muihin koulutuksiin / koulutuksen järjestäjille
 
 
Onnistumiseen vaikuttavat tekijät ja esiin nousseet haasteet:
 
Ammatillisen tutkinnon osan ”laveus” + + +
Suosittu koulutus, tiukka seula

 

Resurssit: 
Henkilöstöresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Pysyvä, siirrettävissä muihin koulutuksiin / koulutuksen järjestäjille.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Elina Ikonen, Jatkoväylä –hanke Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, piia-elina.ikonen@xamk.fi 040- 6712 794
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
41 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top