Ammattikorkeakoulun pääsykokeisiin ja amk:ssa opiskeluun valmentavat jatkoväyläopinnot

Kuvaus: 
Ammattikorkeakoulun pääsykokeisiin ja amk:ssa opiskeluun valmentavat jatkoväyläopinnot (esim. tehovalmennus-opintojaksot 3-5 op)
 
 
 
Tarve, johon hyvä käytäntö vastaa:
 
Motivoituneille ammattiopiston opiskelijoille saadaan työkaluja päästä sisään ammattikorkeakouluun ja menestyä siellä
 
 
Ratkaisu; tarpeiden muuntaminen tavoitteiksi, ratkaisujen kehittäminen:
 
Preppaavien opintojen suuntaaminen
 
 
Tulokset; kokeilut ja arvioinnit:
 
Preppauksen käyneet opiskelijat läpäisevät valintakokeen ja tulevat valituiksi ammattikorkeakouluun (hyvä onnistumisprosentti)
 
 
Pysyvyys ja siirrettävyys; käytännöksi vakiinnuttaminen ja malliksi yleistäminen:
 
Monistettavissa kaikkialle (eri alat yms.)
 
 
Onnistumiseen vaikuttavat tekijät ja esiin nousseet haasteet:
 
- maksuttomuus!
- tieto opinnoista pitää saada opiskelijoille
- opetustilana ammattikoulu (turvallinen ympäristö)
- opinnon pitäisi olla avoimen AMK:n opinto (jotta voidaan hyväksi lukea)
 
 
 
Resurssit: 
Aikaresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
- maksuttomuus! - tieto opinnoista pitää saada opiskelijoille - opetustilana ammattikoulu (turvallinen ympäristö) - opinnon pitäisi olla avoimen AMK:n opinto (jotta voidaan hyväksi lukea)
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Elina Ikonen, Jatkoväylä –hanke Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, piia-elina.ikonen@xamk.fi 040- 6712 794
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
39 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top