Opiskelijan tunteminen ja aito välittäminen

Kuvaus: 
Opiskelijan tunteminen, aito välittäminen
- Osaaminen
- Tuen tarve
 
 
Tarve, johon hyvä käytäntö vastaa:
 
Opinnot tulevat valmiiksi
Opiskelijan oman motivaation kantamisen varmistaminen
Luottamuksen rakentuminen
 
 
Ratkaisu; tarpeiden muuntaminen tavoitteiksi, ratkaisujen kehittäminen:
 
Aikaa kohtaamiselle järjestelmällisesti; ”tapaamisen toimintamalli”
- Monta ihmistä
Ennakointi, suunnitelmallisuus, joustavuus
Yhteisopettajuus amk-opettajan ja ammattiopiston opettajan välillä Resursointi mahdollistaa toiminnan
 
 
Tulokset; kokeilut ja arvioinnit:
 
Mallia on kehitetty useana vuotena, näihin mainittuihin asioihin panostaminen on parantanut tuloksia
 
 
Pysyvyys ja siirrettävyys; käytännöksi vakiinnuttaminen ja malliksi yleistäminen:
 
Siirrettävyys näillä edellytyksillä
 
 
Onnistumiseen vaikuttavat tekijät ja esiin nousseet haasteet:
 
- Amk-opiskelun intensiiviset jaksot vaihtelevat, myös opiskelijan tarpeet
- Työssäoppiminen amk-opintojen rinnalla mahdollistaa joustavan osallistumisen amk-opintoihin
- Ura-ohjaus, opintopolkujen rakentaminen (opinto-ohjaaja)
Resurssit: 
Henkilöstöresurssit, aikaresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Siirrettävyys näillä edellytyksillä
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Elina Ikonen, Jatkoväylä –hanke Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, piia-elina.ikonen@xamk.fi 040- 6712 794
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
52 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top