Merkonomista tradenomiksi

Kuvaus: 

Merkonomista tradenomiksi

Väyläopinto-ohjaus & uraohjaus:

Opo, vastaava opettaja, viestintä Wilmassa

Haku amk-jaksoille:

Yksilöllinen info vastuuopettajalta, opinnot viimeisenä opintovuotena, suuntaa opintoja 1. vuonna esim. vto/valmentavat opinnot

HOKSin päivitys:

Ryhmänohjaaja, vastuuopettaja rakentavat polkuaikataulua, miten opinnot rakennetaan jaksolla, mahdollinen top-jakso rinnalle, valmistumisen ajankohta

Opiskelijavalinta:

Ryhmänohjaajan lausunto, varmistetaan riittävät valmiudet, varmistetaan motivaatio, projektin kohdentaminen, Laurean edustus / Hyrian vastaava opettaja

Perehdytysjakso:

1 vko Laureassa, ennakkotehtävä, projektioppimisen käytännöt, tutustuminen kampukseen ja opiskelijoihin, harjoitusprojekti

Opintojaksot 15 osp + 15 osp:

Projektioppimisympäristö, projektitiimi, yhteisopettajuus, perääntyminen jaksolta?, tuki esim. kirjoittaminen, tehostettu opintojen ohjaus, tehostettu opiskelun ohjaus, oikea-aikainen tuki

Resurssit: 
Henkilöstöresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Esitetty toimintatapa on lähtökohta jatkoväylä-opinnoille.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Elina Ikonen, Jatkoväylä –hanke Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, piia-elina.ikonen@xamk.fi 040- 6712 794
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
47 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top