Tekniikan yhteisopettajuus ja yhteiset oppimisympäristöt

Kuvaus: 

Tekniikan yhteisopettajuus ja yhteiset oppimisympäristöt

Energiatekniikka, automaatio

Mittaus-, säätö- ja automaatiotekniikan perusteet 3 op (Xamk)

- yhteisopettajuus Ksao ja Xamk- sisältö sovitettiin osaksi Ksaon 10 osp kurssia, vastaavaa sisältöä

- käytännön harjoituksia opiskelijoille Kotkassa 2 pvää (Kouvola-Kotka etäisyys 60 km, liikkuminen?)

Yhteiset oppimisympäristöt ja siirrettävät opetusvälineet

•Johdanto ja tutustuminen Kouvolassa käytännön harjoituksiin siirrettävällä laitteella
•Samanlainen, jolla opiskelijat tekivät Kotkassa omat käytännön harjoitukset
•Lämmitysprosessi, jonka lämpötilan mittaus ja ohjaus liitetty ohjelmoitavaan logiikkajärjestelmään
•Prosessille tietokoneella valvomo ja tiedonkeruu; mittauksesta, asetusarvosta ja ohjauksesta
•Kotkan lähipäivinä laboratoriossa tutustuttiin hajautettuun automaatiojärjestelmään, DCS-järjestelmä 
•Tulokset / palaute
•Ksaon kaikki suorittivat hyväksytysti, Xamk:in opiskelijoista viisi suoritti hyväksytysti ja heille opinto sijoittui tutkinnossa vapaasti valittaviin.
•Palaute kerätty suullisesti, Ksaon opiskelijoilta puhutti ruokailun hinta ammattikorkeakoululla. 
Resurssit: 
Henkilöstöresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Esitetty toimintatapa on lähtökohta jatkoväylä-opinnoille.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Elina Ikonen, Jatkoväylä –hanke Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, piia-elina.ikonen@xamk.fi 040- 6712 794
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
33 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top