Hyvinvoinnin digivalmentaja

Kuvaus: 

Hyvinvoinnin digivalmentaja on sähköinen opas, jonka avulla voidaan ottaa käyttöön hyvinvointivalmennuksen malli ammatillisissa oppilaitoksissa. Hyvinvointivalmennus voidaan toteuttaa kontaktitapaamisina, verkkototeutuksena tai näiden yhdistelmänä. Oppaassa on kuvattu erilaisia toteutustapoja valmennukseen yksittäisistä tapaamisista kohdennettuun ja kokonaisvaltaiseen, useamman kuukauden valmennusprosessiin. Oleellista on, että valmennettava laatii valmenuksen alussa henkilökohtaisen tavoitteen itselleen oppilaitoksen valmentajan tuella. Valmennuksessa hyödynnetän digitaalisia menetelmiä, kuten hyvinvointirannekkeita sovelluksineen sekä muita älypuhelimeen ladattavia hyvinvointisovelluksia henkilökohtaisen tavoitteen mukaisesti. Oppaassa on erillinen hyvinvointitreenit-osio, jota voi sellaisenaan tai muokatusti käyttää valmennuksissa tai opiskelijoiden itsenäisessä työskentelyssä.

Valmennusmalli on kehitetty eBoss-hyvinvointivalmennusta nuorille hankkeessa vuosina 2016-2018 Euroopan sosiaalirahaston tuella Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän palvelualan opiston, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Keski-Suomen liikunta ry:n yhteistyönä. Hankkessa oli mukana 146 ammatillisten oppilaitosten opiskelijaa ja 40 ammatillisten oppilaitosten henkilökuntaan kuuluvaa opetuksen ja ohjauksen ammattilaista. Valmennusten aikana seurattiin opiskelijoiden tavoitteen saavuttamista, psykologista joustavuutta, arjen toiminnoista suoirutumista ja toimintojen tärkeyttä sekä opiskelijoiden kokemusta valmennuksesta. Ryhmätasolla tarkasteltuna tulokset olivat hyviä ja opiskelijoiden hyvinvointi paranai kaikilla tarkastelluilla osa-alueila merkitsevästi valmennuksen aikana. Osaa tuloksista seurattiin kuuden kuukauden kuluttua, ja tulokset olivat pysyviä.

Resurssit: 
Hyvinvointivalmennus voidaan integroida halutun laajuisena olemassaolevaan opetukseen (esim. työhyvinvointiin liittyvät opinnot) ja opiskelijan ohjaukseen (esim. HOKS-keskustelut). Jos valmennuksessa halutaan käyttää hyvinvointirannekkeita, niiden hankkiminen edellyttää taloudellisia resursseja. Valmennusta voidaan toteuttaa myös älypuhelimeen ladattavien ilmaisten sovellusten avulla, joihin on vinkkejä Hyvinvoinnin digivalmentaja-sivusto hyvinvointitreenit-osiossa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Hyvinvointivalmennuksen malli otetaan hankkeen jälkeen käyttöön kehittäjäoppilaitoksissa sekä lyhyempänä prosessina opiskelijan ohjauksessa että laajempana valmennuksena osana työhyvinvoinnin opintoja. Tapauskohtaisesti yksilöllisissä tilanteissa valmennusmallia voidaan hyödyntää myös muissa tilanteissa. Valmennuksen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä opiskeluhuollon toimijioiden kanssa. Keskeisiä tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat koulukuraattorit, koulupsykologit, kouluterveydenhoitajat ja erityisopettajat. Myös muiden toimijoiden, kuten etsivän nuorisotyön, liikunta-alan ja järjestötoimijoiden kanssa voidaan toimia yhteistyössä. Hyvinvointirannekkeiden käytöstä saatujen hyvien kokemusten mahdollistamiseksi jatkossakin oppilaitoksissa voidaan tarkastella mahdollisuuksia hankkia opiskelijoiden kokeilukäyttöön muutamia hyvinvointirannekkeita.
Yhteystiedot: 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu: projektipäällikkö Maaret Rutanen maaret.rutanen@jamk.fi; projektiasiantuntija Merja Kurunsaari; Jyväskylän palvelualan opisto: erityisopettaja Riitta Rantamaa riitta.rantamaa@jypao.fi; Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, koordinaattori Kimmo Raitio kimmo.raitio@poke.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
48 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top