Hankkeen audiovisuaalinen väliraportti

Kuvaus: 

NOPSA-Nopea ammatillinen väylä työelämään -hankkeen hankesuunnitelman mukainen väliraportti on tuotettu audiovisuaalisessa muodossa. Tutustu hankkeen työpakettikohtaisiin tavoitteisiin ja hankkeen alueellisten NOPSA-tiimien kehittämissuunnitelmien puolivälin tuloksiin ja jatkosuunnitelmiin 10 eri videon kautta. Linkit väliraporttiin:

http://www.hamk.fi/verkostot/nopsa/valiraportti/Sivut/default.aspx tai Youtube-kanavalla olevan soittolistan kautta:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYv0duCyjlATn5okUUkTXMnwOWJLDzYsS

Resurssit: 
Väliraportin tekeminen on kirjattu hyväksytty hankesuunnitelmaan, joten videoiden tekijät pystyivät kohdentamaan työaikaa hankkeelle.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Väliraportti audiovisuaalisessa muodossa todettiin hyväksi ja uudenlaiseksi tavaksi levittää hankkeen kehittämisideoita valtakunnallisesti. Videoita on 10 kappaletta, joten aluekohtaisia tuloksia ja toimintoja voi helposti ja nopeasti tarkastella.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Tuomas Eerola, etunimi.sukunimi@hamk.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
44 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top