Hankkeen audiovisuaalinen väliraportti

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

NOPSA-Nopea ammatillinen väylä työelämään -hankkeen hankesuunnitelman mukainen väliraportti on tuotettu audiovisuaalisessa muodossa. Tutustu hankkeen työpakettikohtaisiin tavoitteisiin ja hankkeen alueellisten NOPSA-tiimien kehittämissuunnitelmien puolivälin tuloksiin ja jatkosuunnitelmiin 10 eri videon kautta. Linkit väliraporttiin:

http://www.hamk.fi/verkostot/nopsa/valiraportti/Sivut/default.aspx tai Youtube-kanavalla olevan soittolistan kautta:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYv0duCyjlATn5okUUkTXMnwOWJLDzYsS

Resurssit: 
Väliraportin tekeminen on kirjattu hyväksytty hankesuunnitelmaan, joten videoiden tekijät pystyivät kohdentamaan työaikaa hankkeelle.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Väliraportti audiovisuaalisessa muodossa todettiin hyväksi ja uudenlaiseksi tavaksi levittää hankkeen kehittämisideoita valtakunnallisesti. Videoita on 10 kappaletta, joten aluekohtaisia tuloksia ja toimintoja voi helposti ja nopeasti tarkastella.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Tuomas Eerola, etunimi.sukunimi@hamk.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
59 users have voted, including you.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top