OVA-Roma (Omavalmennuskoulutus pitkäaikaistyöttömille nuorille romaniaikuisille)

Tyyppi: 
Kuvaus: 

Kohderyhmät: Työttömät tai pitkäaikaistyöttömyyden uhan alla olevat nuoret romanit sekä nuoret romaniaikuiset ilman toisen asteen tutkintoa. Malli on sovellettavissa myös muille syrjäytymisvaarassa oleville työttömille/ryhmille.

Suunnitellaan noin 12 viikon koulutuskokonaisuus, jonka aikana työskennellään nuorten romaniaikuisten kanssa elämänhallintataitojen lisäämiseksi.

Koulutus sisältää identiteettityöskentelyä ja työ- ja opiskeluvalmiuksien lisäämistä ryhmätyöskentelyn ja etätehtävien avulla. Koulutuksen aikana työstetään yksilöllistä koulutus- ja työelämäpolkua, jota opiskelija voi hyödyntää TE-palveluissa. Työ on pitkäkestoista motivointia opiskeluun sekä voimaannuttamista yhteiskunnalliseen osallisuuteen.

Koulutuksen teemat:

Minä ja moninaisuus: Ihmisoikeuksiin pohjautuva toiminnallinen kurssi (MOD). www.mod-koulutus.fi

Oma polkuni: Kartoitetaan henkilökohtainen työ- tai opintopolku.

Minä osana yhteiskuntaa: viranomaisten kanssa toiminen ja oman elämän vastuut ja velvollisuudet.

Elämänkaari: Kartoitetaan oman työllistymis- opiskelupolkujen esteet ja mahdollisuudet.

Verkostoissa toimiminen: Tehdään tutuiksi opiskeluun ja työhön apua tarjoavia tahoja.

Romanikentällä toimiminen: Tehdään tutuiksi opiskeluun, työhön sekä elämiseen apua tarjoavia järjestöjä. Mediapaja: Työskennellään tietokoneiden parissa. Tehdään tärkeimmät ohjelmat tutuksi, kuten Word, sähköposti ja internetselain.

Minä työssä: Esittelemme eri työaloja ennestään romanikentällä tunnettujen lisäksi. Tarkoituksena löytää oma kiinnostuksen kohde.

Tulevaisuustyöskentely: Tehdään yhdessä CV, haetaan koulutukseen ja/tai työpaikkoihin.

Omavalmennuksen eväät: Koonti ja palaute koulutuksesta. Konkreettinen jatkosuunnitelma, johon yhdessä rakennettu tukiverkosto. 

Resurssit: 
Tiivis opiskelukokonaisuus edellyttää, että koulutus tehdään Työ- ja Elinkeino viranomaisten kanssa yhteistyössä (työvoimapoliittinen koulutus tai tms.) taloudellisen tilanteen turvaamiseksi. Ohjaajatyöpari josta toinen on romanitaustainen. 10 x 1 työpäivää teemojen sisältösuunnittelu. Sisältöihin sopivia toiminnallisia menetelmiä, erilaisia työskentelymateriaaleja. Resursseja koostetusti: Kouluttajien palkka, tilat (yhteinen luokkatila ja ryhmätiloja), materiaalit. Markkinointivälineitä kuten Facebook ja kouluttajien alustava henkilökohtainen koulutuksen markkinointi. Rekrytoidaan 8-16 Romanitaustaista opiskelijaa. 10 x 5 päivän sisällöt + 2 x 5 päivää tarvittaessa teeman syventämiseen. Verkko-oppimisympäristö tai muu vastaava paikka johon saa koulutuksen aikaisia materiaaleja.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Mikäli halutaan, että koulutukseen osallistuvilla säilyy status työttömänä työnhakijana tulee koulutuskokonaisuus suunnitella ajallisesti ja määrällisesti niin, että osallistuja on työmarkkinoiden käytettävissä eikä työmarkkinatuen saaminen esty. Seurakuntaopistolla ei ole tällä hetkellä resursseja jatkaa toimintaa.
Yhteystiedot: 
seurakuntaopisto.fi Glenn Blomerus Tsetanes Naal – koulutuspoluilla – hanke glenn.blomerus@seurakuntaopisto.fi, 040-1838164
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
33 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top