Romanioppilaiden koulunkäynnin intensiivinen tukiohjelma

Kuvaus: 
Kohderyhmät: Peruskoulua ja toisen asteen koulua käyvät romaninuoret sekä heidän vanhemmat.
Yleinen tavoite: parantaa alueen romaninuorten koulutustasoa ja vähentää koulupudokkuutta tehokkaan tukitoiminnan kautta.

Toiminta-alueen kasvatus- ja koulutusalan viranomaiset sekä muut työhön liittyvät asianomaiset

1. Romaniohjaaja käy informoimassa eri kouluille romanioppilaan koulunkäynnin tukimallia ja tiedustelee työn tarvetta. Aluksi koulun rehtorit kartoittavat romanioppilaiden poissaolot ja kouluvaikeudet.

2. Pidetään oppilaan opettajien ja muun asianosaisen kouluhenkilöstön kanssa neuvottelupalaveri, jossa kartoitetaan oppilaan avun tarve ja koulunkäynnin lisätuki ja aikataulutus

3. Kartoituksen jälkeen tehdään toimintasuunnitelma

4. Pidetään yhteispalaveri, johon osallistuu oppilas, huoltaja, opettajat, rehtori ym. tarvittava henkilöstö. Käydään läpi oppilaan nykytilanne, koulunkäynnin toimintasuunnitelma ja aikataulutus

5. Työn aloittaminen

6. Asiantuntijatyö juurrutetaan osaksi kuntien palvelutarjontaan ja paikallista romanityötä

Koko prosessin ajan romaniohjaaja informoi työhön osallisia henkilöitä aikatauluista ja tulevasta toiminnasta (esim. yksilöohjausajat ja nuorten kerhonsuunnitelma, jos sellaista pidetään). Kun romaniohjaaja tekee töitä oletettavasti myös oman lähiyhteisönsä kanssa, on hyvä kiinnittää erityistä huomiota myös ohjaajan työssä jaksamiseen ja siinä tukemiseen.

Resurssit: 
- Kokoaikainen romanityöntekijä tai kaksi - Työntekijöiden työtilat ja välineet
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Tampereen kaupunki vastaa jatkossa pysyvän kokoaikaisen romaniohjaajan palkkauksesta. Romaniohjaajan on tarkoitus jatkaa työskentelyä paikallisissa peruskouluissa. Rekrytoinnissa tulee huomioida se, että romanitaustainen työntekijä nauttii yhteisön luottamusta ja hänellä on kykyä toimia moninaisissa tilanteissa ja eri perhekuntien kanssa.
Yhteystiedot: 
Keijo Svart, Tsetanes Naal – koulutuspoluilla -hanke/Tampereen kaupunki keijo.svart@tampere.fi, puh. 040-8012732 Michelle Kasa, Tsetanes Naal – koulutuspoluilla -hanke/Tampereen kaupunki michelle.kasa@tampere.fi, puh. 045-8013223
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
41 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top