Tukipajat korkeakouluopintoja tavoitteleville romaneille

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Tavoitteena on lisätä romanien tietoa korkeakouluopinnoista ja hakukäytännöistä, vahvistaa opiskelutaitojen kehittymistä ja madaltaa opintoihin hakemisen kynnystä.

Tukipajat tarjoavat ohjatun tuen oman opiskelupolun suunnitteluun ja hakuvaiheeseen. Pajoista muodostuu viiden kerran kokonaisuus korkeakouluhaun tueksi. Tukipajat sinänsä eivät ole uusi konsepti, mutta romaniväestön korkeakouluhakukynnyksen madaltamiseen tätä toimintatapaa ei ole ennen käytetty.

Pajat toteutuvat säännöllisesti (esim. kuukauden välein). Yksi kokoontuminen on puoli päivää. Jokaisella pajakerralla on oma aihe, mutta toteutusta muokataan joustavasti. Yksittäisen pajan rakenteeseen kuuluu ennalta suunniteltuja aiheita sekä keskustelua osallistujien ajankohtaisista hakuun liittyvistä teemoista. Työskentelyyn sisältyy pajan aikana tehtäviä harjoituksia ja niiden yhteistä ja yksilöllistä purkua. Säännöllisen tukipajatoiminnan rinnalla tarjotaan myös henkilökohtaista ohjausta ja tukea.

Pajojen aiheina ovat:

Oman opintosuunnitelman aloittaminen / kohti omaan opiskelusuunnitelmaa

 • miten haet korkeakouluopintoihin ja millaisia erilaisia reittejä voit edetä?
 • millaisia taitoja ja välineitä korkeakouluopiskelu vaatii?

Hakuprosessin eri vaiheet ja niiden vaatimukset

 • esim. esivalintakokeeseen valmistautuminen
 • valintahaastatteluihin valmistautuminen

Opiskelumotivaation ylläpitäminen

 • omien vahvuuksien ja kulttuurista nousevien haasteiden tunnistaminen

Opiskelutaitojen kehittäminen: lukeminen

 • apuvälineitä vaativan tekstin lukemiseen
 • lukustrategian kehittäminen

Opiskelutaitojen kehittäminen: kirjoittaminen

 • tekstin ymmärtämisen, jäsentämisen ja tuottamisen apuvälineitä

Jatkosuunnitelmat

 • oman suunnitelman päivittäminen ja jatkoreitit

 

Resurssit: 
- Kaksi opettajaa, jotka tuntevat korkeakoulujen opinto- ja hakukäytännöt - Tilat ja välineet (luokkatila, kannettavat koneet, videotykki, mahdolliset tarjoilut, sähköinen ja paperinen opiskelumateriaali) Jos tukipajan toteuttamiseen ei ole erillistä rahoitusta, voidaan tukipajamallia ja tukipajamateriaalia soveltaa erilaisissa ryhmissä, joissa on erityistä ohjausta korkeakouluhaluun tarvitsevia.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toinen malli avoimen opintoja kokeilevien tukemiseen? Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja tukipajojen rinnalle.
Yhteystiedot: 
Elina Johansson – Diakonia-ammattikorkeakoulu, lehtori elina.johansson@diak.fi, 050 490 7727 Hanna Laurila - Diakonia-ammattikorkeakoulu, lehtori hanna.laurila@diak.fi, 040 501 6183 Katri Perho - Diakonia-ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö katri.perho@diak.fi, 050 512 8260
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
67 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top