Liiketalousväylä

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Gradia Jyväskylä ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu ovat lukuvuonna 2017 - 2018 kehittäneet ja pilotoineet opintoväylää, jonka tarkoituksena sujuvoittaa opiskelijoiden siirtymistä merkonomiopinnoista tradenomiopintoihin. Pilottiopiskelija tovat alusta asti olleet mukana kehittämistyössä. Lisäksi tiimissä on ollut opettajia ja opinto-ohjaajia molemmista koulutusorganisaatioista. 

Parhaimmillaan väyläopinnot lyhentävät opiskeluaikoja, vähentävät tarpeettomia välivuosia ja motivoivat tavoitteellisesti opiskelevia opiskelijoita saattamaan tutkintonsa valmiiksi. Reformin myötä nuorisoasteen ja aikuisten ammatillinen koulutus yhdistyvät, ja väylä voisi palvella hyvin myös tavoitteellisten aikuisopiskelijoiden tarpeita. 

Keskeistä opiskeluaikojen lyhentämisessä on se, että korkea-asteella ahotoidaan toisella asteella hankittua osaamista joko suoraan, näytön kautta tai täydentämäll osaamista korkeakoulutasoiseksi. Opetussuunnitelmia (merkonomi-tradenomi) verratessa huomattiin, että sisällöissä on paljon samaa, eikä tuttuja asioita kannata korkea-asteella enää opiskella uudelleen.

Väyläopinnot takaavat suoran opiskelupaikan ammattikorkeakoulussa. Tällöin sellaisetkin opiskelijat, jotka eivät ole päässeet muutoin korkea-asteelle opiskelemaan, voisivat tulla ammatillisen toisen asteen väyläopintoihin ja tätä kautta välttää mahdollisesti turhan välivuoden.

Väyläopintojen kehittämisen alkuvaiheessa saimme paljon hyviä näkökulmia muista oppilaitoksista ja hankkeista, kun HAMK-Nuva-yhteistyöstä, Perhon Liiketalousopistosta ja Huippis-hankkeesta. Jokaisella oppilaitoksella on kuitenkin aina hieman omat toimintatapansa, joten on hyvä, että erilaisia väylämalleja on tarjolla useita hyviä käytänteitä jaettaessa.

Resurssit: 
Väyläopintojen käynnistämisessä resurssia vaativat opetussuunnitelmien vertaaminen ja sisällöistä käytävät keskustelut sekä hallinnolliset päätökset mm. opiskeluoikeuksiin liittyen. Itse opinnoissa resursointiin vaikuttaa jonkin verran se, millaisesta opiskelijamäärästä on kyse. Gradia-JAMK-mallissa opiskelijakiintiö on 10, ja näiden opiskelijoiden ohjaukseen on resursoitu yksi koordinoiva opettaja toiselta asteelta ja yksi koordinoiva opettaja korkea-asteelta. Tuntimäärissä tämä tarkoittaisi noin 30 tuntia/lukuvuosi. Opinto-ohjauksen resurssia ei erikseen ole resursoitu, sillä sen on ajateltu sisältyvän opinto-ohjaajan normaaliin työaikaan.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Väyläopintojen kehittämisessä voisi hyödyntää enemmän palvelumuotoilua siinä, miten opiskelija voi koota opinnot yksilöllisesti HOKSinsa mukaisesti ja seurata niiden edistymista verkko-oppimisympäristössä. Juurtumisessa haastetta luovat muuttuvat opetussuunnitelmat. Jyväskylässä vuonna 2016 perustettu EduFutura (www.edufutura.fi) on EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteistyötä, ja jatkossa on tarkoitus tiivistää yhteistyötä myös opetussuunnitelmia valmisteltaessa, jotta mm. ristiinopiskelu eri oppilaitosten välillä mahdollistuu.
Yhteystiedot: 
Minna Kuutti, minna.kuutti@gradia.fi, puh. 040 341 5475 Outi Laitinen, outi.laitinen@jamk.fi, puh. 641 6370
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
47 users have voted, including you.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top