ERNOD - virtuaalinen läksytuki

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

ERNOD - erityisnuoret ja digiajan osallisuus -hankkeessa kokeiltiin suomalaisessa toimintaympräistössä Tanskassa jo vuosikymmenien ajan kehitettyä läksytukea, joka on Tanskassa kasvanut valtakunnalliseksi malliksi. 

Keskeistä mallissa on sen pohjautuminen vapaaehtoisuuteen. Vapaaehtoiset korkeakouluopiskelijat antavat virtuaalista läksytukea sitä varten kehitetyn sovelluksen kautta osana opintojaan. ERNOD keräsi kokemuksia läksytuen antamisesta toisen asteen opiskelijoille. Vapaaehtoiset kokoontuvat antamaan läksytukea samaan paikkaan muodostaen yhteisön. Osa piloteista keskittyi etenkin maahanmuuttajanuorille annettavaan läksytukeen. Sekä  vapaaehtoista tukea antavat että sitä saavat kokivat vahvaa vertaisoppimista. Virtuaalisen läksytuen vapaaehtoinen ei ole opettaja, vaan yhdessä pohtija ja rinnallakulkija, joka pyrkii toiminnallaan edistämään nuoren omaa toimijuutta.

 

Resurssit: 
Yhteistyönrakentaminen eri oppilaitosten välille vaatii työaikaa. Toiminta uppoutuu hyvin myös uuden kirjastolain tavoitteisiin ja siten alueellinen kirjasto voi olla erinomainen kumppani. Itse toiminta perustuu opetukseen integroituun opiskelijoiden vapaaehtoistyöhön.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Pilotti on tehty kielenopiskelijoiden kesken, monien muidenkin aineiden opettamisessa olisi hyödyksi kokeilla. Muiden opettaminen on myös korkeakoulun opiskelijalle erinomainen tapa oppia niin sisältöä kuin asiantuntijuusalueensa osallsistujalähtöisen dialogin rakentamistakin.
Yhteystiedot: 
Silja Suntola, silja.suntola@xamk.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
56 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top