Festaripörssi reittinä työelämään tutustumiselle

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Festaripörssi on Humanistisen ammattikorkeakoulun toteuttama hanke, joka välitti 15-29-vuotiaille nuorille vapaaehtoistyöpaikkoja kesän kiinnostavimmilla festivaaleilla. Vapaaehtoistyötä tarjottiin etenkin toisen asteen opiskelijoille ja sitä tuettiin tarjoamalla muutaman päivän koulutuksia, joilla opittiin festareilla tarvittavia taitoja. Koulutuksen läpikäyneet nuoret pääsivät kesäfestareille vapaaehtoistöihin.

Koulutukset antavat valmiuksia esimerkiksi asiakaspalveluun, rakennustehtäviin tai turvallisuustyöhön. Koulutuksiin sisältyy mahdollisuus suorittaa hygieniapassi, järjestyksenvalvoja- tai työturvallisuuskortti tai muu tarpeellinen pätevyys. Koulutuksissa muodostetaan työpaikkakohtaisia 3-5 hengen tiimejä. Kullakin tiimillä on mentori, eli kokeneempi festivaalityöntekijä, joka auttaa vapaaehtoisia festivaalin aikana. 

Esimerkiksi työn tai opiskelupaikan haussa vapaaehtoisena työskentely voi olla ratkaiseva ero muihin hakijoihin verrattuna. Kaikki nuoret saavat todistuksen työskentelystään. 

Resurssit: 
Mikäli halutaan antaa valmistavaa koulutusta, tarvitaan valmentava koulutus. Formaattiin kuuluu myös esimerkiksi oppilaitosyhteistyönä (kulttuurituottajat) toteutettava vertaisoppimisen malli.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Festivaaleilla on paljon vapaaehtoistyön paikkoja, joiden opetukseen integroinnin kautta voi rikastuttaa toisen asteen opetusta innostavassa toimintaympäristössä.
Yhteystiedot: 
Jyrki Simonvaara, jyrki.simonvaara@humak.fi, puhelinnumero 020 7621 214
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
52 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top