AC info

Kuvaus: 

Pidämme AC:n kautta infoja Centria-ammattikorkeakoulun verkko-opinnoista (=Averko-opinnot), väyläopinnoista ja avoin amk-opinnoista siihen aikaan, kun verkko-opintoihin ilmoittautuminen on meneillään. Opiskelijat ovat eri puolilla Centrian toiminta-aluetta / Suomea / maailmaa: Infon toteuttaminen webinaarina AC:n kautta mahdollistaa osallistumisen mistä päin vain. Webinaarissa on mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä väyläopintoihin, avoin amk-opintoihin ja verkko-opintoihin liittyen.

Käytännöllä vastataan tiedon tarpeisiin tarjolla olevista opinnoista, opintoihin ilmoittautumisesta ja opiskelukäytännöistä. 

Resurssit: 
Henkilöstöresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Centria markkinoi erityisesti verkko-opintoja (=Averko-opintoja) väyläopintoina. Väyläopinnot = toisen asteen opiskelijoille tarjolla olevia avoin amk-opintoja. Webinaarin avulla voi näyttää ja kertoa konkreettisesti: mitä väyläopinnot ovat, kenelle tarkoitettu, mistä löytyvät, kuinka opintoihin ilmoittaudutaan, mitä tapahtuu ilmoittautumisen jälkeen, kuinka opintoja suoritetaan, miten saa todistuksen… Webinaarissa voi näyttää käytännössä opintojakson toteutusympäristön ja millaisia sisältöjä ja tehtäviä opintojaksolla on. Samoin voi kertoa juuri niistä asioista ja opinnoista, joista kuuliljat haluavat enemmän tietää.
Yhteystiedot: 
Tuula Hohenthal tki-asiantuntija tuulia.hohenthal@centria.fi Centria-ammattikorkeakoulu
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
46 tykkäystä.
Avainsanat: 

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top