Askeleet ammattilaiseksi -malli

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Askeleet ammattilaiseksi -toimintamalli korostaa opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä koulutus- ja oppisopimuksella tapahtuvassa opetuksessa ja ohjauksessa. Malli tarjoaa vinkkejä myös ammatillisten opintojen ja kaikille yhteisten tutkinnon osien (YTO) integrointiin.

Askeleet otetaan jokaisella koulutus- tai oppisopimusjaksolla. Ensimmäisellä kerralla toiminta on vahvasti opettaja- ja ohjaajajohtoista ja opintojen edetessä jokaisella jaksolla kasvatetaan opiskelijan itseohjautuvuutta lisäämällä itsenäisiä tehtäviä ja vastuuta työtehtävissä.

Kun mallia toteutetaan ensimmäisen kerran uuden työpaikkaohjaajan kanssa, tulee opettajan ja työpaikkaohjaajan varata aikaa mallin ja materiaalien läpikäymiseen 1 – 1,5h. Toistot syventävät yhteistyötä ja lisäävät luottamusta madaltaen opettajan ja työpaikkaohjaajan välisen yhteydenoton kynnystä.

Työpaikkaohjaajien perehdyttämiseksi on julkaistu Askeleet ammattilaiseksi -opettajan ja ohjaajan opas. Opiskelijan oppimisen tueksi on laadittu oppimispäiväkirja, joka sisältää oppimista edistäviä tehtäviä, joita tehdään osin opettajan ja työpaikkaohjaajan johdolla ja osin itsenäisesti.
 

Resurssit: 
Toimintamallin voi ottaa käyttöön yksittäinen opettaja oman työpaikkaohjaajaverkostonsa kanssa. Tukimateriaalit ovat ladattavissa verkosta maksutta. Laajennettaessa mallia opettajatiimiin, toimialalle, oppilaitostasoiseksi ja koulutuksen järjestäjätasoiseksi tarvitaan aikaa suunnittelulle ja mallin mukaisen toimintavavan sopimiseksi. Lisäksi on hyödyllistä kytkeä oppimispäiväkirja tai sen tehtävät osaksi käytössä jo olevia oppimispäiväkirjoja, oppimisen alustoja yms.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toimintamallia ja materiaaleja on vuoden 2018 aikana pilotoitu Keudassa ja Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa. > Keudassa liiketalouden opinnoissa. Keudan opettajat vievät mallin suoraan työpaikoille oppilaitoksen ja työpaikan yhtiestyönä. > Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Keski-Pohjanmaan Osuuskaupan yhteistyönä on käynnissä toimintamallin ja materiaalien käyttöönoton prosessi. Mallia ja materiaaleja piloitoidaan Kokkolassa autoalan, liiketalouden ja ravintola-catering toimintalinjoilla seitsemässä KPO:n organisaatioon kuuluvassa liikkeessä. Pilottivaihe käynnistyi sykysllä 2018 ja sitä jatketaan kevätlukukauden 2019 ajan. Sen jälkeen toimintamalli ja materiaalit levitetään ja juurrutetaan KPedun ja KPO:n toimintaan niiden koko toiminta-alueella.
Yhteystiedot: 
Ville Virtanen veevee@veevee.info p. 050 430 2070
Lisätietoja: 
Askeleet ammattiin -toimintamalli ja materiaalit on kehitetty SAKU ry:n ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä S-ryhmän Nuori Mieli Työssä -ohjelman ja SAKU ry:n Työkykypassi 3.0 -hankkeen Työelämäluotsaus-osahankkeessa. Osahankkeen rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
62 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top