Oma polku -väittämäkortit

Kuvaus: 

Oma polku -väittämäkortit on suunnattu työkaluksi erityisesti peruskoulujen opinto-ohjaajille, mutta niitä voivat hyödyntää kaikki, jotka haluavat herättää keskustelua ja ajattelua ammateista, oppimistavoista ja työelämätaidoista. Väittämäkortit voivat auttaa ymmärtämään erilaisia näkemyksiä sekä selkeyttää omia näkemyksiä eri teemoihin. Kortteja voi hyödyntää esimerkiksi

 • oppitunneilla/ koulutuksissa
 • vanhempainilloissa
 • esittelyiden alussa
 • ryhmätöissä
 • henkilökohtaisissa keskusteluissa

Väittämäkortit toimivat esimerkiksi niin, että joku, esimerkiksi opinto-ohjaaja esittää väittämän oppilaille. Oppilaat voivat ilmaista oman kantansa asiaan näyttämällä peukkua ylös tai alas ja/tai käymällä keskustelua pienryhmissä. Tilaisuuden vetäjä voi valita väittämäkorteista tilaisuuteen sopivat väittämät. 

Väittämäkortit jakautuvat seuraaviin teemoihin: oppiminen, ammatit, työelämä ja tulevaisuus. 

Oppiminen-teema: oppimistapoihin, tukeen ja motivaatioon liittyviä väittämiä
Ammatit-teema: ammattialoihin, alojen sisältöihin ja työmuotoihin liittyviä väittämiä
Työelämä-teema: työn sisältöihin, työympäristöön ja työn vastineisiin liittyviä väittämiä
Tulevaisuus-teema: omaan tulevaisuuteen ja uravalintoihin liittyviä väittämiä

Väittämissä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.

Väittämäkortteja on painatettu jakoon rajoitettu määrä, mutta kortit on mahdollista myös ladata itselle Arjen arkki -sivun kautta ja muokata itselle sopivaksi. Teetetyssä korttipakassa on lisäksi jokaisen teeman alle luotu tyhjiä kortteja, johon voi kirjoittaa oman väittämän.

Väittämäkortit on laadittu yhteistyössä opinto-ohjaajien, pedagogisen johtajan ja Nasta-hankkeen toimijoiden kanssa. Väittämiä suunnitellessa on huomioitu mm. Nuorisobarometrien tuloksia.

Resurssit: 
Väittämäkortteja voi hyödyntää omien resurssien mukaan. Esimerkiksi tunneilla voi käsitellä vain muutaman väittämän alkulämmitykseksi tai koko ajan voi käyttää väittämien läpikäymiseen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Väittämäkorttien jakaminen oikeille kohderyhmille (mm. opinto-ohjaajat) ja materiaalin helppo löydettävyys mm. hankkeen verkkosivuilla. Korteista tiedottaminen on olennaista.
Yhteystiedot: 
Pauliina Papunen projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo p. 040 6375220 pauliina.papunen@edusampo.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
42 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top