Uraohjausosaajan osaamismerkki

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

NOPSA – Nopea ammatillinen väylä työelämään -hankkeen työpaketti 2:n tavoitteena on tukea opettajien kehittymistä opinto- ja uraohjaajina sekä digitaalisten työkalujen tehokkaana käyttäjänä. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida opettajille suunnattu uraohjauksen digitaalinen osaamismerkki.

Uraohjauksen osaamismerkin voi suorittaa ammatillisten oppilaitosten opettajat, ohjaajat ja opinto-ohjaajat sekä muut ohjauksessa mukana olevat henkilöt. Osaamismerkin avulla voi osoittaa työn kautta kertynyttä uraohjausosaamista, vaikka ei olisikaan vielä ohjausalan koulutusta. Tavoitteena on koota yhteen uraohjauksen osaamiskuvaus liitetiedoston muotoon.

Uraohjauksen osaaminen osoitetaan neljällä osa-alueella, joita ovat:

 • ohjaus opintojen alussa
 • ohjaus työelämään siirtymiseksi ja työuralla etenemiseksi
 • ohjaus jatko-opintoihin
 • opiskelijan urataitojen vahvistaminen.

Tarkoituksena on kuvata toiminnan ja oman reflektoinnin kautta kertynyttä uraohjausosaamista. Osaamista voi osoittaa kuvauksen lisäksi dokumentein (kopio HOKS-lomakkeesta, urasuunnitelma- ja osaamiskartoitukset, työnhakuasiakirjat, testit yms.). Uraohjauksen osaaminen osoitetaan kokoamalla kirjallinen kuvaus mielellään PDF-muotoon. Dokumentit toimitetaan ilman henkilötietoja.

Kuvaukseen sisällytetään uraohjauksen neljä osa-aluetta. Näiden osa-alueiden tarkemmat kuvaukset löytyvät liitteenä.

Resurssit: 
Osaamismerkki on suunniteltu HAMKin ja TAMKin ohjausosaajien yhteistyönä NOPSA-hankkeen aikana. Merkkihakemuksia käsitellessä hyödynnetään erilaisia näkökulmia arvioijien erityisosaamisen mukaan ohjauksen, työelämäosaamisen ja yrittäjyyskasvatuksen osa-alueilla. Hakemusten arviointi ja palautteen anto tehdään parityönä.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Osaamismerkki on suunniteltu valmiiksi NOPSA-hankkeen aikana. Osaamismerkin hakemukset käsittelee HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu hankkeen voimassaoloajan 31.7.2019 saakka. Tavoitteena on saada merkki pysyväksi osaksi Open merkit -hankkeessa luotavia valtakunnallisia osaamismerkkejä. Osaamismerkki on luotu ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Uraohjausosaajan osaamismerkille olisi koulutuksen järjestäjiltä ja ohjausalan osaajilta saadun palautteen perusteella kysyntää myös ammatillisissa erityisoppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. Jos koulutuksen järjestäjä haluaa muokata merkin vastaamaan omia tarpeitaan, tulee koulutuksen järjestäjän ensin päättää, mihin osaamismerkkitehtaaseen merkki perustetaan. Merkin muokkaaminen koulutuksen järjestäjän tarpeisiin vaatii ohjausosaajien henkilöstöresursseja. Lisäksi henkilöstöresursseja tarvitaan hakemusten arviointiin ja palautteen antoon.
Yhteystiedot: 
Anna Alftan, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, anna.alftan@hamk.fi; Sanna Heino, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, sanna.heino@hamk.fi
Lisätietoja: 
Uraohjauksen osaamismerkin pilotointivaiheessa syksyllä 2018 ja keväällä 2019 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu kerää palautetta merkin suorittamisesta. Palautetta voi antaa sähköpostitse hankkeen yhteyshenkilöille.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
47 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top