Tredun konekerho tähtää joustavin siirtymin AMK-opintoihin

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Tredun konekerhon tavoitteena on opiskelijoiden uramahdollisuuksien avartaminen sekä motivoida ja ohjata opiskelijoita kohti ammattikorkeakoulun opintoja ja samalla lisätä tekniikan alojen vetovoimaisuutta. Kerhotoimintaa tarjotaan kaikille kiinnostuneille ja etenkin niille, jotka ajattelevat jatkaa opintojaan AMK:ssa. Kerhotoiminta alkoi keräämällä yhteen jatko-opinnoista kiinnostuneita opiskelijoita, kertomalla heille NOPSA-hankkeesta, kerhon toiminnan tavoitteista ja tulevista vierailuista TAMKiin ja alan yrityksiin.

TAMKin vierailut ovat sisältäneet opintojen, TAMKin konekerhon ja opetustilojen esittelyä. Esittelyn aikana TAMKin opiskelijat kertoivat Tredun konekerhon opiskelijoille opinnoistaan ja jakoivat tärkeitä opiskelijakokemuksia. Keskusteluissa tuli ilmi opiskelijoiden ennakkokäsitykset AMK-opintojen matematiikan ja ruotsin kielen vaatimuksista, jotka pahimmillaan voivat estää hakeutumisen jatko-opintoihin. Näihin haasteisiin haetaan ratkaisuja tässä hankkeessa tarjoamalla konekerhon opiskelijoille valmentavia kursseja avoimen AMK:n kautta. Kyseisiä kursseja ovat mm. Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot ja Mekaniikka. Näiden lisäksi konekerhon opiskelijoille tarjotaan ruotsin kielen opintoja moduulikursseina, joista Moduulit 1 – 2 suoritetaan ammattioppilaitoksessa suorittavien opintojen aikana. Moduulit 3 – 4 suoritetaan ammattikorkeakouluun siirtymisen jälkeen.

Yritysvierailujen tähtäimessä on ollut insinöörin toimenkuvan selkeyttäminen ammattiopiston opiskelijoille. Vierailun isäntinä ovat olleet aiemmin ammatillisen tutkinnon suorittaneita henkilöitä, jotka ovat ammatillisen tutkinnon jälkeen suorittaneet hiljattain myös insinööritutkinnon. Opiskelijat ovat saaneet vierailujen kautta realistisen kuvan insinöörin työstä, sen vaatimuksista ja mahdollisuuksista.

Jatkuu alhaalla kohdassa "Lisätietoja".

Resurssit: 
Koska hanke on pilottivaiheessa, resurssien käyttöä ei pysty tarkasti määrittelemään. Pilottivaiheessa Tredun konekerhon toteutuksessa on ollut mukana yksi aol-opettaja, joka on suunnitellut kerhon toimintaa (mm. vierailut, henkilökohtaiset uraohjauskeskustelut). Tredun konekerhon toimintaa on suunniteltu yhdessä TAMKin konetekniikan opinto-ohjaajan kanssa (vierailut, vertaisohjaus, koulutusten esittelyt, avoin-AMK:n kurssitarjonnan esittely). TAMKin konekerhon opiskelijat ovat olleet mukana vertaisohjaajina ammattiopiston opiskelijoille.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Konekerhon toimintaa on pilotoitu ensimmäistä kertaa keväällä 2017 ja sen jälkeen syksyinä 2017 ja 2018. Pilottina on Tredun kone- ja tuotantotekniikan opiskelijat. Positiivisen palautteen pohjalta konekerhon toiminta on jäämässä pysyväksi toimintamalliksi. Jatkossa panostetaan lisää opiskelijoiden vertaisohjaukseen sekä Tredun ja TAMKin konekerhojen yhteistyöhön opiskelijoiden tietoisuuden lisäämiseksi AMK-opintojen tarjoamista mahdollisuuksista ammattiopiston opiskelijoille.
Yhteystiedot: 
Ari Mäkinen, Tredu, ari.makinen@tampere.fi Timo Saari, Tredu, timo.saari@tampere.fi Harri Laaksonen, TAMK, harri.laaksonen@tuni.fi Sirpa Levo-Aaltonen, TAMK, sirpa.levo-aaltonen@tuni.fi Outi Rantanen, TAMK, outi.rantanen@tuni.fi Anja Salo, TAMK, anja.salo@tuni.fi Jussi Koort, Tredu, jussi.koort@tampere.fi Mikko Ukonaho, TAMK, mikko.ukonaho@tuni.fi
Lisätietoja: 
Jatkuu kohdasta "Kuvaus": Tredun konekerhotoiminta on opiskelijoille vapaamuotoista ja innostavaa toimintaa ilman sitoumista (ns. hop on - hop off -periaate). Kerhotoimintaa tarjotaan jo heti 1. vuoden opiskelijoille. Toimintaan osallistumisesta opiskelijat saavat 1 – 2 osaamispistettä osaksi ammattitutkintonsa opintoja. Joustavan Tredusta TAMKiin siirtymän vaiheita: 1. Motivoivia tapahtumia ja vierailuja urasuunnittelun tueksi sekä hakuinfoja TAMKiin 2. Yhteisiä käytännönläheisiä projektiopintoja TAMKin ja Tredun opiskelijoille 3. Valmentavia AMK-opintoja avoimen AMKin kautta 4. Ammattiopistosta valmistumisen jälkeisenä kesänä suoritetaan ensimmäinen harjoittelujakso, joka ennakoidusti sopien voidaan hyväksyä AMK-tutkintoon (Harjoittelu 1, 6 op) 5. TAMKiin hakemisen ja opiskelemaan pääsyn jälkeen osaamisen tunnistamista.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
29 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top