Uraohjaus osaksi oppilaitoksen arkea

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Uraohjauksen huomioiminen osana opettajien ja ohjaajien työtä tulee korostumaan lainsäädännön ja koulutuksen rahoitusmallien muutosten myötä. Opiskelijoiden jatko-opintoihin ohjaaminen tai työelämään siirtymisen tukeminen ovat osa koulutuksen järjestäjien tehtäviä. Yksittäisen opiskelijan kohdalla uraohjauksessa tulee huomioida myös opiskelijan henkilökohtaiset urataidot ja niiden vahvistaminen.

Koulutuksen järjestäjien onkin hyvä pysähtyä tarkistamaan uraohjauksen prosessia ja varmistamaan, että uraohjaus on määritelty osaksi oppilaitoksen ohjausprosessia. Jokaisen toimijan tulisi ymmärtää oma roolinsa uraohjauksen kentässä. Mitä uraohjaus omalla kohdalla tarkoittaa ja kenelle tai missä vaiheessa sitä tarjotaan, ovat kysymyksiä, joihin tulisi löytyä vastaukset.

NOPSA-hankkeen aikana on kehitetty Uraohjauksen jäsentämisen malli koulutuksen järjestäjien avuksi. Mallilla pyritään kuvaamaan uraohjauksen jatkumoa koulutusasteelta toiselle tai työelämään siirryttäessä. Uraohjaus on myös osa opiskelijan opintopolkua opintojen alusta niiden päättymiseen saakka. Uraohjauksen tehtävänä on vahvistaa opiskelijan opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksia sekä urataitoja. Luodulla mallilla pyritään kannustamaan koulutuksen järjestäjiä näkemään uraohjaus merkityksellisenä ja erittäin tärkeänä osana oppilaitoksen arkea.

Resurssit: 
Uraohjauksen jäsentämisen malli on suunniteltu valmiiksi NOPSA-hankkeen aikana. Mallin työstämiseen ovat osallistuneet HAMK ja TAMK Ammatillisten opettajakorkeakoulujen hanketoimijat.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Koulutuksen järjestäjien suunnitelmallinen ohjauksen prosessin suunnittelu ja uraohjauksen kytkeminen tulisi olla osa opettajien ja ohjaajien työtä ja oppilaitoksen arkea.
Yhteystiedot: 
Anna Alftan, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, anna.alftan@hamk.fi Sanna Heino, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, sanna.heino@hamk.fi Sirpa Levo-Aaltonen, TAMK Ammatillinen opettajankoulutus, sirpa.levo-aaltonen@tuni.fi Outi Rantanen, TAMK Ammatillinen opettajankoulutus, outi.rantanen@tuni.fi Anja Salo, TAMK Teollisuusteknologia, anja.salo@tuni.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
53 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top