Yhdessä - Ohjaava opettajuus peli

Kuvaus: 

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen toteuttaminen edellyttää toimintatapojen ja -kulttuurin muutosta. Uudistuksen keskeiset teemat osaamisperusteisuus ja opiskelijan henkilökohtaiset, joustavat opintosuunnitelmat sekä työelämässä oppimisen sujuvuus edellyttävät uudistuvaa opettajuutta ja opettajan ohjaavaa työotetta. Tarvitsemme yhteisiä, asiakaslähtöisiä toimintatapoja ja pedagogisia toimintamalleja kaikkien käyttöön.

Ohjaava opettajuus on yksi Taitava-hankkeen keskeisistä teemoista. Käsite sisältää monipuolista pedagogiikkaa sekä kykyä yhteisopettajuuteen, tiimiopettajuuteen ja ohjaustaitoihin. Ohjaava opettaja toimii enemmän vuorovaikutuksen ja oppimisen organisoijana kuin tiedon välittäjänä.

Ohjaavan opettajuuden oppimisalustaksi ja opettajan tueksi olemme Taitava-hankkeessa tuottaneet ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnatun Yhdessä – ohjaava opettaja-pelin. Pelin kysymykset on koottu ammatillisen koulutuksen uudistuksen ja ohjaavan opettajuuden keskeisten käytännön ohjaustilanteiden ympärille ja se on rakennettu valtakunnallista levitystä ajatellen. Pelikysymysten rinnalla ovat syntyneet ohjaavan opettajuuden osaamismerkin seitsemän osamerkkiä ja niiden kysymykset. pelistä on tehty sekä digipeli että yhteisöllisesti pelattava lautapeli. Digipeliin on kysymysten lisäksi osaamisen syventämiseksi ja laajentamiseksi on kerätty kuhunkin aihealueeseen liittyviä linkkejä mm. OKM:n, OPH:n ja pedagogisten hankkeiden sivustoille. Peliä voi pelata joko kulkemalla reittivalintoja pitkin eri osa-alueiden kysymyksiin vastaamalla tai testaamalla omaa osaamistaan valitsemalla jonkin aihealueen kysymykset kerrallaan.

Peliä ja linkkipankkia voi käyttää omaehtoiseen osaamisen testaamiseen ja syventämiseen tai vaikkapa työyhteisön koulutuspäivien materiaalina.

Pelaamaan pääset osoitteesssa: https://taitavapelit.sedu.fi/yhdessa/

Resurssit: 
-
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toivomme pelin ja siihen liittyvän monipuolisen materiaalin hyödyttävän laajasti opettajia koko ammatillisen koulutuksen kentällä. Valmis peli ja materiaali ovat vapaasti koko ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja opetushenkilöstön hyödynnettävissä.
Yhteystiedot: 
Projektikoordinaattori Riitta Tuokko Koulutuskeskus SEDU riitta.tuokko@sedu.fi puh. 040-868 0863
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
44 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top