HENKILÖKOHTAISTAMINEN - Muistilistat

Kuvaus: 

Ammatillisen koulutuksen uudistus vaatii henkilökohtaistamisen toimintatapojen ja ohjeistusten kehittämistä. SOPU - Sujuvat omat polut -hankkeen keskeisinä teemoina ovat ohjauksellisen HOKS-prosessin ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisen vahvistaminen.

HOKS ohjeita ja muistilistoja Hyvä käytäntö sisältää:

- Ensikertaisen HOKSin laatimisen muistilista 

Ohje sisältää HOKSin ensikertaisen laatimisen muistilistan ryhmänohjaajalle/vastuuopettajalle. Siellä on vinkkejä myös HOKS-keskusteluun valmistautumiseen, HOKS-keskusteluun ja HOKS-keskustelun jälkeen.

- HOKSin päivittämisen ja tarkistamisen muistilista

Ohje sisältää HOKSin päivittämisen ja tarkistamisen muistilistan ryhmänopettajalle/vastuuopettajalle. Päivittämisen osalta on kerrottu HOKSin muutostilanteista HOKSin sisältöalueista. Koulutuksenjärjestäjä kohtaiset tarkistamisen ohjeet tukevat HOKSin jatkuvaa päivittämistä.

- Ohje HOKS-keskusteluun opiskelijalle

Opiskelija voi valmistautua HOKS-keskusteluun ohjeen avulla. Ohje tukee myös ryhmänohjaajan työtä.

- HOKSin laatijan ohjaukselliset apukysymykset

HOKSin laatijan ohjauksellisia apukysymyksiä voi hyödyntää HOKS-keskusteluissa työkaluna.

- WILMA Erityisen tuen suunnitelma ja siihen liittyvät kirjaukset -käyttöohje

Tarkennettu ohjeistus erityiseen tukeen HOKSin näkökulmasta.

Lisätty 23.9.2019 HOKS muistilistat opettajat apuna -videoon linkki. Videoon pääset klikkaamalla videokameran kuvaa linkin aukaistuasi.

Resurssit: 
Ohjeet ovat hyödynnettävissä koulutuksen järjestäjän opettajien ja ohjaajien käyttöön. Materiaalin käyttöönotto vaatii vertaamisen omiin järjestelmiin sekä perehdyttämisen opettajille ja ohjaajille. Materiaalit on laadittu viiden eri koulutuksen järjestäjän hankeverkostossa benchmarkaten. Ohjeiden tuottaminen mm. opiskelijahallintajärjestelmään on tapahtunut yhteistyössä loppukäyttäjien, hallinnon ja opiskelijoiden kanssa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Ohjeiden juurruttaminen tulee ulottaa koko henkilökuntaan. Ohjeiden perehdyttämiseen tulee varata riittävästi aikaa ja sen tulee tapahtua työpajoissa omia tietokoneita käyttämällä. Hankeverkostossa suunnitellaan erimuotoisia verkko perehdytysmateriaaleja ja koulutussarjoja. Ohjeet löytyvät koulutuksen järjestäjän Intrasta.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Maarit Kopakka p. 040 668 2884 maarit.kopakka@osao.fi Projektikoordinaattori Merja Airaksinen p. 050 552 0572 merja.airaksinen@opao.fi Projektikoordinaattori Elina Hokkanen p. 050 4630 590 elina.hokkanen@riveria.fi Projektikoordinaattori Tarja Puskala p. 040 830 4260 tarja.puskala@sedu.fi Projektikoordinaattori Mirva Julkunen p. 044 455 8300 mirva.julkunen@winnova.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
76 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top