HENKILÖKOHTAISTAMISEN KEHITTÄMINEN - Palautekyselyt

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Ensikertaiset HOKSit laadittiin syksyllä 2018 suurelle määrälle opiskelijoita. HOKSin laajuudesta johtuen halusimme kyselyllä varmistua, millä tasolla ryhmänohjaajien/HOKSin laatioijoiden osaaminen oli. HOKS palautekysely toteutettiin Google Forms:lla. Kysely muotoiltiin siten, että kysymykset tukivat HOKSin sisällön omaksumista ja uuden ammatillisten koulutuksen lainsäädännön mukaista henkilökohtaistamisprosessia.Opiskelijoille suunnatulla kyselyllä keräsimme palautetta ensikertaisen HOKSin laadinnasta ja osallistimme opiskelijoita hankkeen toimintaan.

Resurssit: 
Kysymysten laatiminen, toteuttaminen ja analysointi koulutuksen järjestäjän näkökulmasta. Opiskelijoita voi haastatella kysymysten perusteella tai antaa heidän kirjallisesti täyttää kysely esim. opiskelijakuntien edustajiston kokouksessa yms. Henkilökunnan kysely kannattaa toteuttaa pian ensikertaisten HOKSien laadinnan jälkeen. Kyselyn analyysi on toimitettu henkilöstölle eteenpäin ja esitelty mm. prosessiryhmän kokouksessa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Kyselyt ovat kertaluontoisia ja tarpeen mukaan niitä voidaan uusia. Kyselyn vastaukset on tulkittu ja ohjeita/prosesseja on kehitetty analyysin pohjalta.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Maarit Kopakka p. 040 668 2884 maarit.kopakka@osao.fi Projektikoordinaattori Merja Airaksinen p. 050 552 0572 merja.airaksinen@opao.fi Projektikoordinaattori Elina Hokkanen p. 050 4630 590 elina.hokkanen@riveria.fi Projektikoordinaattori Tarja Puskala p. 040 830 4260 tarja.puskala@sedu.fi Projektikoordinaattori Mirva Julkunen p. 044 455 8300 mirva.julkunen@winnova.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
52 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top