Polkumallit - Avoimet ammatilliset opinnot sujuvoittavat siirtymiä

Kuvaus: 

Taitava – tulevaisuuden osaajat hankkeessa on kehitetty avointen opintojen ja oppimisympäristöjen toimintamallia, joka tukee nuorten siirtymiä koulutukseen sekä koulutusalalta tai koulutuksen järjestäjältä toiselle sekä mahdollistaa joustavan tavan hankkia ja kerryttää osamaista.

Polkumalleissa kuvataan asiakaslähtöisesti sitä, miten avoimet ammatilliset opinnot tukevat sujuvia siirtymiä opintoihin hakeutumisvaiheessa, opinnoissa ja opintojen ulkopuolella tai työelämässä olevien henkilöiden kannalta. Polkumalleja voi hyödyntää myös oppilaitosten henkilöstön perehdytysmateriaalina avoimien ammatillisten opintojen prosessikuvauksina.

Resurssit: 
-
Juurtuminen/kehittämisideat: 
-
Yhteystiedot: 
Sirpa Saari Projektipäällikkö / TAITAVA – tulevaisuuden osaajat puh. 040 6816795 sirpa.saari@hel.fi
Lisätietoja: 
Sirpa Saari
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
22 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top