Ohjaavan opettajuuden osaamismerkki

Kuvaus: 

Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus ja opiskelijan henkilökohtaiset, joustavat opintosuunnitelmat sekä työelämässä oppimisen sujuvuus, edellyttävät uudistuvaa opettajuutta ja opettajan ohjaavaa työotetta. Ohjaava opettajuus pitää sisällään monipuolista pedagogiikkaa sekä kykyä yhteisopettajuuteen, tiimiopettajuuteen ja ohjaustaitoihin. Ohjaava opettaja toimii enemmän vuorovaikutuksen ja oppimisen organisoijana kuin tiedon välittäjänä.

Ohjaava opettaja -osaajamerkillä opettaja voi osoittaa ohjaavan opettajuuden osaamistaan. Tehtävät on koottu ammatillisen koulutuksen uudistuksen ja ohjaavan opettajuuden käytännön ohjaustilanteiden ympärille.

Ohjaava opettaja -osaamismerkki koostuu seitsemästä osamerkistä.
Saavutettuasi osamerkkien taitotasot saat Ohjaava opettaja -osaajamerkin.

Ohjaava opettaja -osaajamerkin seitsemän taitotason osaajamerkit ovat:
Osaamisperusteisuus
Oppimisympäristöt
Yksilölliset valinnat
Ohjaavan opettajuuden menetelmät
Työelämässä oppiminen
Elinikäinen oppiminen
Jatkosuunnitelmat

Osaamista voi hankkia koulutuksissa ja työpaikoilla sekä pelaamalla Yhdessä- ohjaava opettaja -peliä (lisää http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1741) ja tutustumalla digipeliin liitettyjen linkkipankkien materiaaliin.

Resurssit: 
Kukin merkit käyttöön ottava oppilaitos resurssoi ja järjestää omassa organisaatiossaan merkkien hallinnoimiseen ja myöntämiseen tarvittavan henkilöresurssin.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Merkit valmiina otettavaksi käyttöön ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen varmistamiseksi ja todentamiseksi
Yhteystiedot: 
Projektikoordinaattori Riitta Tuokko Koulutuskeskus SEDU riitta.tuokko@sedu.fi puh. 040-868 0863
Lisätietoja: 
Riitta Tuokko, projektikoordinaattori Koulutuskeskus Sedu
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
26 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top