Taitaja-toiminnan (konepajatekniikka) hyödyntäminen AO-AMK sujuvissa siirtymissä

Kuvaus: 

Kokonaan uuden lajin luominen Taitaja-kilpailuun tapahtui Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK), Tampereen seudun ammattiopisto Tredun sekä yritysyhteistyön ja NOPSA-hankkeen toimesta. Ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettavaksi näytöslajiksi valittiin Konepajatekniikka.  NOPSA-hankkeen puitteissa toiminta kohdistui sujuvan siirtymän mallin kehittämiseen, itse kilpailutapahtuma järjestettiin muulla rahoituksella. Pirkanmaan NOPSA-tiimillä (TAMK & Tredu) sekä NOPSA-hankkeen koordinaattorilla Hämeen ammattikorkeakoululla (HAMK) tavoitteena oli Taitaja-toimintamallin kehittäminen edistämään ja nopeuttamaan ammatillisen 2. asteen opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä ammattiopistoista ammattikorkeakouluihin sekä edesauttaa osaamisen tunnistamista. Lisäksi tavoitteena oli kone- ja tuotantotekniikan alan vetovoimaisuuden parantaminen. Toimintamallia pilotoitiin Taitaja2018-tapahtumassa Tampereella ”N2 Konepajatekniikka” -näytöslajina, jossa ei ollut semifinaalia. Kilpailu oli AO-AMK-joukkuekilpailu, joka oli ensimmäistä kertaa Taitaja-kisoissa ja kilpailu toteutettiin näytöslajina ja kutsukilpailuna. Kilpailujoukkueita osallistui yhteensä neljä AO-AMK-joukkuetta. Joukkueiden jäsenten ikäraja nostettiin 32 vuoteen.

Suunnitteluvaiheessa Tredu ja TAMK tekivät tiivistä yhteistyötä sekä mukana yhteistyössä olivat myös kilpailua tukemaan tulleet yritykset. Ennakkotehtävää ja kilpailutehtävää suunnittelivat Tredu, TAMK ja yhteisyritykset yhdessä. Tehtävä sisälsi kappaleiden siirtämiseen tarkoitetun robottitarttujan suunnittelun ja 3D-valmistuksen sekä kokoonpanotaulun suunnittelun ja valmistuksen. Ennakkotehtävänä on suunnitella ja mallintaa kokonaisuus, jonka lähtötiedot ovat erilaiset kuin lopullisen kilpailutehtävän. Kilpailutehtävässä oli tarkoituksena hyödyntää robottia laaja-alaisesti eli suorittaa kokoonpano robotin avulla. Tehtävä käsitti mallintamista, 3D-tulostusta, perinteisiä konepajatyövaiheita, robotin ohjelmointia ja arviointia. Jatkuu kohdassa "Lisätietoja".

Resurssit: 
Taitaja-kisan pääjärjestäjän resursseja tarvitaan sekä myös AO-AMK-kilpailun suunnitteluun ja toteutukseen tarvitaan jonkun ammattikorkeakoulun ja ammatillisen toisen asteen oppilaitoksen ja yhteistyöyritysten resursseja. Lisäksi osallistuvien AO-AMK-yhteisjoukkueiden ohjaamiseen ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen toisen asteen oppilaitoksien on varattava resursseja. Osallistuvien opiskelijoiden tulee varata aikaa ennakkotehtävään ja kilpailuun sekä myös muuhun yhteistyöskentelyyn AO-AMK-joukkueessa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Kokemusten mukaan Taitaja-toiminta edisti AO-AMK-yhteistyötä sekä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ja opiskelijoiden siirtymää (AO-AMK). Joukkueen AO-kilpailijat ovat potentiaalista joukkoa, jotka voivat halutessaan hakeutua opiskelemaan AMKiin. Kilpaillen AO-AMK-joukkueessa opiskelijat pääsevät näkemään toistensa osaamisia jo ennen työelämää sekä kehittävät omia yhteistyötaitojaan työelämää ja jatko-opiskeluja varten. Hyvät kokemukset näytöslajin onnistumisesta puoltavat sitä, että jatkossakin Taitaja-kisassa olisi mukana myös AO-AMK-yhteislajikilpailu. Tavoitteena on ollut, että pilotoimalla voidaan kehittää näytöslaji varsinaiseksi lajiksi tulevien vuosien kilpailuihin. Tämä edellyttää arviointirakenteen kehittämistä Taitajissa käytettävän CIS-järjestelmän mukaiseksi. Lisäksi olisi mahdollisuuksia mallin levittäminen myös muille tekniikan aloille. HAMK on yhteydessä Taitaja-toimintaan. Malli on levitetty Taitaja-verkostoon ja esitetty sovellettavaksi tulevissa Taitaja-tapahtumissa.
Yhteystiedot: 
Lasse Hillman, Mikko Ukonaho, Harri Laaksonen, Sirpa Levo-Aaltonen ja Olavi Kopponen, Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), etunimi.sukunimi@tuni.fi Mika Heikkilä ja Timo Saari, Tredu, etunimi.sukunimi@tampere.fi, Tuomas Eerola, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), etunimi.sukunimi@hamk.fi
Lisätietoja: 
Lisäys kohtaan "Kuvaus": Käytössä oli annettu uusi tuote, robotti, sylinteri, tietokone, työstökone, 3D-tulostin, käsityökaluja ym. Kilpailuryhmien piti itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa ratkaisu. Kilpailussa joukkueiden arviointi kohdistui osa-alueiden osaamisiin (mm. perinteiset valmistusmenetelmät, 3D-mallinnus ja -tulostaminen, robotin ohjelmointi, tehtävän kokonaisuuden hallinta), nopeuteen sekä myös yhteistyöskentelyyn. Esimerkiksi yhdessä pilotoinnissa Taitaja-kilpailuun osallistuneet AMK-opiskelijat suorittivat AMK-opintoihinsa liittyvää opintojaksoa ja ammatillisen toisen asteen opiskelijat suorittivat samaa AMK-opintojaksoa avoimen AMKin kautta. Taitaja2018-näytöslajin lajiohjausryhmässä olivat lajivastaava Petteri Guttorm, Tredu; varavastaava Lasse Hillman, TAMK; Mika Heikkilä, Tredu; Tuomas Eerola, HAMK; Harri Nieminen, Fastems Oy; Riku Rusanen, Prenta Oy ja Janne Peltonen, Tasowheel Systems Oy. Konepajatekniikan näytöslajin päätuomarina oli toimitusjohtaja Riku Rusanen, Prenta Oy.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
21 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top