Ammattiosaajan työkykypassi

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 
Ammattiosaajan työkykypassilla vaikutetaan opiskelijoiden hyvinvointikäyttäytymiseen. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen.
 
Ammattiosaajan työkykypassin avulla yhteisten tutkinnon osien työelämätaitojen opetus kytketään kiinteästi ammatillisten tutkinnon osien opetukseen. Koulutuksen järjestäjät aktivoidaan tarjoamaan valinnaisia ja vapaasti valittavia toiminta- ja työkykyä tukevia tutkinnon osia ja tutkinnon osien osa-alueita. Ammattiosaajan työkykypassin avulla on tarkoitus saada kaikki oppilaitoksissa työskentelevät mukaan edistämään oppilaitosyhteisön terveyttä ja hyvinvointia.
 
Ammattiosaajan työkykypassi koostuu viidestä osa-alueesta, joiden vaativuus on yhteensä 9 osaamispistettä:
 • Ammatin työkykyvalmiudet (2 osp)
 • Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta (2 osp)
 • Terveysosaaminen (2 osp)
 • Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot (1 osp)
 • Työkykyvalmiuksien vahvistaminen (2 osp)
Työkykypassin toteuttamisen tueksi on suunniteltu ALPO.fi-sivusto. Sivusto tarjoaa kolmen hahmon silmin tietoa työkyvyn merkityksestä. Koistinen tarinoi fyysisesti raskaan työn näkökulmasta, Minttu seisomatyön ja Anonyymi istumatyön näkökulmasta. Lisäksi sivulta löytyy tehtäväkortteja työkykypassin suorittamisen tueksi. Tehtäväkortit on tehty yhteistyössä Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkostoon kuuluvien tahojen kanssa.
 
Työkykypassi suoritetaan ammattiin opiskelun aikana. Opiskelija voi kartuttaa osaamista pakollisista ja vapaasti valittavista opinnoista sekä harrastustoiminnasta. Ammattiosaajan työkykypassin opetuksen ja ohjauksen järjestäminen on koulutuksen järjestäjille vapaaehtoista, samoin passin suorittaminen on vapaaehtoista opiskelijalle. Ammattiosaajan työkykypassin myöntää opiskelijalle koulutuksen järjestäjä. 
Resurssit: 
Ammattiosaajan työkykypassi suoritetaan ammatillisen peruskoulutuksen aikana. Työkykypassi kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS) ja sitä seurataan koulutuksen järjestäjän käyttämässä opintosuoritusten hallintajärjestelmässä. Opiskelijan tulee saavuttaa jokaiselta osa-alueelta valtakunnallisesti määritetyt osaamisen tavoitteet. Passi katsotaan suoritetuksi, kun sen kaikkien osa-alueiden tavoitteet on saavutettu. Työkykypassista ei anneta numeroarvosanaa. Ammattiosaajan työkykypassin osa-alueiden osaamisen arvioi ja kirjaa opintosuoritusten hallintajärjestelmään kunkin osa-alueen opetuksesta vastaava henkilö. Mikäli osa-alue suoritetaan oppilaitoksen ulkopuolella, osaamisen arvioi ryhmänohjaaja tai erikseen nimetty opettaja tai ohjaaja, jonka tehtäviin opetus ja ohjaus luontevasti kuuluvat.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Katso yksittäiset kuvaukset työkykypassin toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa menetelmäpankista. Hae käytäntöjä menetelmäpankista sanalla "työkykypassi".
Yhteystiedot: 
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry, www.sakury.net. Arjen arkki -palvelutoiminta: http://arjenarkki.fi/palvelut-verkostolle/arjen-arkki-tiimi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
721 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top