Valmentamo

Kuvaus: 

Valmentamo on oppipaja, joka toimi matalan kynnyksen periaatteella, nonstoppina, monipalvelumallilla. Valmentamo-ohjausmalli tuki pilotissaan OSAOn Kontinkankaan yksikön opiskelijoita keväällä 2019. Opiskelijat olivat sosiaali- ja terveysalan, lääkealan sekä hius- ja kauneudenhoitoalan pt:stä. Valmentamoon eri opintovaiheissa olevat opiskelijat ohjautuivat pääsääntöisesti opinto-ohjaajien kautta. Valmentamon tuki perustui vahvasti yksilölliseen tuen tarpeeseen. Monet opiskelijat olivat saaneet yksilöllistä tukea jo peruskoulussa, osa opiskelijoista oli hakeutunut tai opiskellut Valma:ssa, erityisoppilaitoksissa tai pienryhmissä. Opiskelijoilla oli mm. runsaasti poissaoloja, opintojen etenemättömyyttä, elämänhallinnan vaikeuksia, psyykkistä oirehdintaa, tuen tarvetta sosiaalisissa tilanteissa selviytymiseen, heillä oli pudokkuuden ja ulkopuolisuuden kokemuksia. Opiskelijat etenivät Valmentamossa ollessaan opinnoissaan pääsääntöisesti hyvin, useimmat heistä sitoutuivat opiskeluun, osalla opiskelijoista opiskelurytmi oli hyvinkin intensiivinen. Heitä velvoitettiin ilmoittamaan poissaolot Valmentamon työntekijöille. Jokaiselle opiskelijalle sovittiin omat yksilölliset käyntiajat. Valmentamoon oli mahdollista tulla myös ilman sovittua aikaa. Opiskelijoille tarjottiin ohjausta esim. rästiopintoihin ja verkko-opintoihin. Noin 10 opiskelijoista keskeytti opintonsa jakson aikana, vaikka useimmat opiskelijoista oli merkittävässä vaarassa keskeyttää opintonsa. Pilotoinnin aikana kukaan opiskelijoista ei eronnut oppilaitoksesta. Valmentamon monipalveluidea toteutui siten, että asiakkaita tuettiin opintojen ohella mm. kesätyön hakemisessa, yleisesti siirtymävaiheissa (mm. tuki keskeytykseltä palaaville, työpaikalla tapahtuvan oppimisen keskeyttäminen, työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen lähteminen). Joitakin opiskelijoita tuettiin uuden alan valintakysymyksissä esim. koulutuskokeiluin. Valmentamon ohjausprosessi eteni alkukartoituksesta, tavoitteiden asetteluun ja seurantaan sekä loppuarviointiin.

Resurssit: 
Toiminnasta vastasivat kaksi ohjaajaa/työntekijää, joko yksin ja työparityönä. Valmentamo toimi pienryhmätilassa, jossa oli käytettävissä kannettavia tietokoneita. Opiskelijat hyödynsivät www-sivuja ja käyttivät oppilaitoksen verkko-oppimisalustaa. Tilassa oli käytettävissä oppikirjoja, opiskelijat käyttivät oppilaitoksen kirjaston palveluita. Toiminnassa hyödynnettiin valtakunnallista avoimien ammatillisten opistojen aavo.fi-sivustoa. Valmentamossa oli opiskelijoilla kahvittelumahdollisuus, osa söi tilassa myös aamupalaa ja/tai välipalaa. Jakson aikana tehtiin verkostoyhteistyötä ryhmänohjaajien, opettajien ja opinto-ohjaajan sekä muun tarvittavan verkoston kanssa. Opiskelijat antoivat erittäin hyvää palautetta ohjausmallista, 100 % toivoi tukimuodon jatkuvan. Opinto-ohjaajat olivat myös tyytyväisiä ohjausmalliin se tuki olemassa olevia tukimuotoja.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toimintatapa on juurrutettavissa eri alojen yksiköihin ja koulutuksen järjestäjien toimintaan. Toiminnan tuloksellisuutta vahvistaa mahdollisimman varhainen ohjaaminen palveluun. Ohjausmalli mahdollistaa tuetun verkko-opiskelun valtakunnallisessa aavo.fi-palvelussa, verkko-opiskelutarjontaa voidaan laventaa myös koulutuksen järjestäjän omalla tarjonnalla. Toimintatapa tukee itsenäistä opiskelua niiden opiskelijoiden osalta, joilla itsenäinen opiskelu ei suju ilman tukea ja ohjausta. Opiskelijat toivoivat jatkossa isompaa luokkatilaa käyttöön. Jatkokehittämisessä on hyvä tehdä vielä tiiviimmin yhteistyötä ryhmänohjaajien kanssa sekä käyttää Valmentamoa myös opintojen alkuvaiheen ohjaukseen ja myös työpaikalla tapahtuvan oppimiseen tukemiseksi.
Yhteystiedot: 
Maarit Kopakka, projektipäällikkö; OSAO, Opiskelijapalvelut puh. 040 668 2884
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
21 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top