Opiskelijan polut ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa

Kuvaus: 

Opiskelijoiden henkilökohtaistamisen ohjauksen tueksi on koottu havainnollistettuja kuvauksia erilaisista ammatillisen koulutuksen opintopolkumahdollisuuksista. Metrokarttamuotoon laadittu opintopolkukuvaus sisältää 16 esimerkkipolkuvaihtoehtoa kuvauksineen ja käytännön esimerkkeineen (video tms.). Toisessa mallinnuksessa yksilöllisiä opintopolkuja (19 kpl) on kuvattu keskeisten sisältösanojen / sisältöesimerkkien avulla. Opintopolku-ajattelun mukaan kaikki polut ovat aina yksilöllisiä, ja siten jokaisen opiskelijan opintopolku on hiukan erilainen kuin muiden. Opintopolkuja voi yhdistellä, jolloin opiskelijan HOKSin mukainen eteneminen voi pitää sisällään myös eri polkujen yhdistelmiä. Metropolkukuvauksessa on kerätty esimerkkikuvauksia eri koulutuksen järjestäjiltä. Toisessa mallinnuksessa sisältöesimerkit on osin koottu yhden koulutuksen järjestäjän ratkaisuista. Mallinnusta voi muokata koulutuksen järjestäjäkohtaiseti. Ryhmänohjaaja, vastuuopettaja voi käyttää opintopolkukuvausta ohjauksen työkaluna HOKS-keskusteluissa sekä opiskelijoiden perehdyttämisessä. Malli tukee myös opiskelijaa oman opinto- ja urapolun suunnittelussa ja pohdinnassa. Tausta-ajatuksena on, että kaikki opintopolut ovat samanarvoisia, kaikki tavat opiskella ja oppia ovat yhtä arvokkaita. Kaikki polut ajatellaan olevan myös jatkuvia, opiskelu ja osaaminen kehittyminen on elinikäistä. Ajatuksena on, että eri opintopolut ovat aina sisällöltään ja toteutukseltaan toisistaan eroavia, niiden toteutus voi vaihdella opiskelijan HOKSin mukaisesti myös ajallisesti/kestoltaan. Kaikki opintopolut ovat opiskelijan tarpeen mukaisesti ohjattuja ja tuettuja.

Resurssit: 
Mallinukset voidaan ottaa käyttöön erilaisilla koulutuksen järjestäjillä sekä henkilökunnan ohjausvälineeksi että opiskelijan tueksi oman opintopolun suunnittelussa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Mallinnuksia levitetään HOKS-prosessin toteutuksesta vastaaville henkilöille ryhmänohjaajille, vastuuohjaajille/opettajille sekä opinto-ohjaajille, ne on tallennettu ohjauksen tueksi myös Intraan. Malleja on esitelty kattavasti myös opiskelijoille hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa. Kuvaus on hyvä olla esillä myös nettisivuilla hakeutujan henkilökohtaistamisen käynnistymisen tueksi sekä jo opintonsa aloittaneen opiskelijan opiskelun suunnittelun ja toteutuksen tukena. Mallia on hyvä levittää myös hakeutumisen sidosryhmille kuten esimerkiksi peruskouluille, ohjaamoihin sekä TE-palveluihin ja myös työnantajille ja yrityksiin opiskelijan ohjausyhteistyön vahvistamiseksi. Opiskelijan polkuja voi hyödyntää esim. HOKSin Urasuunnittelu -lomakkeella, jossa opiskelija voi valita polun itselleen.
Yhteystiedot: 
Maarit Kopakka p. 040 6682 884 maarit.kopakka@osao.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
12 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top