OSAAMISEN HANKKIMINEN - Opintopolut ammatillisessa koulutuksessa

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Kuvaus: 

Opiskelijoiden henkilökohtaistamisen ohjauksen tueksi on koottu mallit erilaisista ammatillisen koulutuksen opintopolkumahdollisuuksista, mitkä löytyvät liitteistä. Metrokarttamuotoon laadittuun opintopolkukuvaukseen liittyy  esimerkkipolkukuvaukset (erillinen tiedosto). Kolmannessa mallinnuksessa yksilöllisiä opintopolkuja on kuvattu 19 opintopolkua niiden keskeisten sisältösanojen/sisältöesimerkkien avulla. Kaikki edellä kuvatut mallinnukset on koottu yhteen helppokäyttöisellä Thinglink-ohjelmalla. Tämä koontimallinnus opintopoluista sisältää myös SOPU-hankkeen muita tuotteita, jotka tukevat yksilöllisten polkujen toteuttamisessa. Opintopolkumallinnuksen sisältö avautuu käyttäjälle eri symboleista joko tekstinä, videoina tai nettisivusisältönä. Opintopolku-ajattelun mukaan kaikki polut ovat aina yksilöllisiä, ja siten jokaisen opintopolku on hiukan erilainen kuin muiden. Opintopolkuja voi yhdistellä, jolloin opiskelijan HOKSin mukainen eteneminen voi pitää sisällään myös eri polkujen yhdistelmiä tai osia niistä. Mallinnukset ovat suoraan koulutuksen järjestäjien hyödynnettävissä, mutta niitä voidaan myös muokata koulutuksen järjestäjäkohtaisesti. Ryhmänohjaaja voi käyttää opintopolkukuvauksia HOKS-keskusteluissa sekä opiskelijoiden perehdyttämisessä. Malli tukee myös opiskelijaa oman opinto- ja urapolun suunnittelussa ja pohdinnassa. Mallit tukevat myös sidosryhmiä ohjaustyössä (esim. yläkoulut, ohjaamot). Tausta-ajatuksena on, että kaikki opintopolut ovat samanarvoisia, kaikki tavat opiskella ja oppia ovat yhtä arvokkaita. Kaikki polut ajatellaan olevan myös jatkuvia, opiskelu ja osaaminen kehittyminen on elinikäistä. Ajatuksena on, että eri opintopolut ovat aina sisällöltään ja toteutukseltaan toisistaan eroavia, niiden toteutus voi vaihdella myös ajallisesti. Kaikkiin opintopolkuihin liittyy myös opiskelijan tarpeen mukainen jatkuva ohjaus ja tuki.

Resurssit: 
Mallinnukset voidaan ottaa käyttöön erilaisilla koulutuksen järjestäjillä sekä henkilökunnan ohjausvälineeksi että opiskelijan tueksi oman opintopolun suunnittelussa. Mallit tukevat myös hakeutujaa sekä oppilaitoksen ulkopuolisia ohjaustahoja (opinto-ohjaajat yläkoululla, ohjaamot, TE-palvelut jne). Ohjeet ovat hyödynnettävissä koulutuksen järjestäjän opettajien ja ohjaajien käyttöön. Materiaalin käyttöönotto vaatii vertaamisen omiin järjestelmiin sekä perehdyttämisen opettajille ja ohjaajille. Materiaalit on laadittu viiden eri koulutuksen järjestäjän hankeverkostossa benchmarkaten. Ohjeiden tuottaminen mm. opiskelijahallintajärjestelmään on tapahtunut yhteistyössä loppukäyttäjien, hallinnon ja opiskelijoiden kanssa. Mallit on tehty word-muotoon, Powerpoint-muotoon, joita on helppo muokata koulutuksen järjestäjän tarpeen mukaan. Kokoava mallinnus on tehty Thinglink-ohjelmalla, jonka käyttö ei vaadi erityisosaamista. Kaikki ohjeet mallin käyttöön löytyvät mallinnuksesta.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Mallinnuksia levitetään HOKS-prosessin toteutuksesta vastaaville henkilöille/johdolle yhdeksi HOKS-prosessin työkaluksi. Malli tukee ryhmänohjaajien, opettajien sekä opinto-ohjaajien työtä (tallennus ohjauksen tukimateriaaliksi myös Intraan tms.) Em. malleja on esitelty kattavasti myös opiskelijoille, henkilökunnalle sekä opinto-ohjaajille hankkeen tilaisuuksissa. Kuvaus on hyvä olla esillä myös nettisivuilla mm. hakeutujan henkilökohtaistamisen käynnistymisen tueksi sekä jo opintonsa aloittaneen opiskelijan opiskelun suunnittelun ja toteutuksen tukena. Mallia on hyvä levittää myös hakeutumisen sidosryhmille kuten esimerkiksi peruskouluille, ohjaamoihin sekä TE-palveluihin ja myös työnantajille ja yrityksiin opiskelijan ohjausyhteistyön vahvistamiseksi. Opiskelijan polkuja voi hyödyntää esim. HOKSin Urasuunnittelu -lomakkeella, jossa opiskelija voi valita polun itselleen. Ohjeiden perehdyttämiseen tulee varata riittävästi aikaa ja sen tulee tapahtua työpajoissa omia tietokoneita käyttämällä.
Yhteystiedot: 
Maarit Kopakka p. 040 6682 884 maarit.kopakka@osao.fi
Lisätietoja: 
Hankkeen mallien kuvauksissa on käytetty Thinglinkkiä. Thinglinkin avaamisessa voi kokeilla eri selaimia. Tässä tietoa tuetuista selaimista: https://support.thinglink.com/hc/en-us/articles/360025958893-Supported-browsers Lisätietoa Thinglink-ohjelman oppilaitoslisensseistä: https://verkkokauppa.ilonait.fi/thinglink/cat-c/c1000522
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
43 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top