Amisapin kokeilu majoitus- ja ravitsemisalalla

Kuvaus: 

Amisappiin on luotu tietokanta ravintola- ja catering-alan työpaikkoihin ja tutkintoon liittyen Satakunnan alueella. Tietokanta toimii työvälineenä ammatillisen toisen asteen majoits- ja ravitsemisalan opiskelijoille, opettajille ja alalle hakeutuville. He voivat tietokannan ja Amisapin avulla tutustua koulutusalaan. Alan opiskelijat voivat tietokannan ja Amisapin avulla etsiä tiettyyn tutkinnon osaan soveltuvia kolutussopimus- ja oppisopimuspaikkoja. He voivat tutustua tarkemmin oman tutkintonsa tutkinnnon osiin ja niiden osaamisvaatimuksiin. 

Resurssit: 
Tietokantaa on ollut luomassa 4 alan ammatillista opettajaa WinNovasta ja Sataedusta, jotka ovat Satakunnan alueen suurimmat toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Mukana on yrityksiä ja organisaatioita Satakunnan alueelta.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Tietokanta ja Amisappi jäävät pysyvään käyttöön sekä Sataedussa että WinNovassa.
Yhteystiedot: 
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, projektipäällikkö Jonna Malmivuori
Lisätietoja: 
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, projektipäällikkö Jonna Malmivuori
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
23 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top