DUUNI: Sisäinen tsemppari

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 
Päämäärä:
 
Osallistujat tunnistavat omaa sisäistä puhettaan ja saavat enemmän valmiuksia itsensä johtamiseen, oman osaamisensa arvostamiseen, rajojensa tuntemiseen
ja asioiden tärkeysjärjestykseen laittamiseen.
 
Toteuttaminen
 
1. Ennen yhteistä työskentelyä jokaista osallistujaa pyydetään laatimaan itselleen kolmen kohdan lista tässä hetkessä hänelle tärkeistä tehtävistä. Ne voivat olla arkisen pieniä ja helppoja, jotka kuitenkin
jäävät helposti roikkumaan, tai vähän isompia, esimerkiksi opiskeluun tai työnhakuun liittyviä tehtäviä.
 
2. Osallistujia pyydetään kuvittelemaan olkapäälleen “sisäinen johtaja”. Millainen tyyppi on kyseessä? Mikä on hänen tapansa johtaa ja millaisia käskyjä hän antaa? Osallistujat työstävät oman “sisäisen
johtajansa” hahmon muovailuvahasta.
 
3. Hahmosta kirjoitetaan pieni kuvaus ja jokainen voi esitellä oman hahmonsa muille.
 
4. Kun ryhmä kokoontuu jonkin ajan kuluttua yhteen, jokaisen tehtävälista ja toteutetut tehtävät käydään keskustellen läpi. Sitä ei pidetä ongelmana, vaikka kaikki suunniteltu ei olisi ehkä tullut tehdyksi: joskus
priorisointi edellyttää suunnitelmien muutosta.
 
5. Lisäksi keskustellaan siitä, miten “sisäinen johtaja” oli ohjannut tehtävien suorittamista. Myös ohjaaja toteuttaa saman harjoituksen.
 
Osallistujamäärä: 6-20
 
Kesto: +1 h

 

Resurssit: 
Kirjoitusvälineet ja muovailuvahaa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Hyvää käytäntöä voi kehittää omaan työhön sopivaksi.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Ei
up
25 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top