DIGIVOIMAA: Vastamainos

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 
Päämäärä:
 
Osallistujat saavat mahdollisuuden harjoitella vaikuttamista ja itseilmaisua. Samalla vahvistetaan teknologista osaamista ja medialukutaitoa.
 
Toteuttaminen
 
Vastamainoksella tarkoitetaan mainosparodiaa, joka ensisilmäyksellä näyttää tavalliselta mainokselta, mutta tarkemmin katsottuna kyseenalaistaakin alkuperäisen mainoksen tai tuotemerkin. Esimerkkejä vastamainoksista löytyy esimerkiksi osoitteissa voima.fi/vastamainokset tai www.adbusters.org/spoof-ads
 
1. Osallistujia pyydetään valitsemaan jokin moraalinen ristiriita mediavaikuttamisen näkökulmasta, kuten ihmis- tai eläinoikeudet, kulutus, kauneusihanteet tai päättäjien ja yritysmaailman puheiden ja tekojen
ristiriita ilmastokriisin ehkäisemisessä.
 
2. Seuraavaksi osallistujat etsivät mainoksen, jota ”subverttaamalla” eli mainoksen tarkoituksen ylösalaisin kääntämisellä voi ottaa kantaa valittuun moraaliseen ristiriitaan.
 
3. Osallistujat muokkaavat mainosta haluamallaan kuvankäsittelyohjelmalla vastamainokseksi.
 
4. Vastamainoksista ja niiden taustalla olevista ilmiöistä keskustellaan ryhmän kesken.
 
Osallistujamäärä: 6-20
 
Kesto: 30 min

 

Resurssit: 
Mobiililaite tai tietokone. Kuvankäsittelyohjelma.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Hyvää käytäntöä voi kehittää omaan työhön sopivaksi.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Ei
up
33 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top